Slik skal Oslo klare det umulige

Å kutte klimagassutslippene med nær 60 prosent på fire år kan virke som en umulig oppgave. Byrådets nye klimabudsjett viser hvordan det kan gjøres.

Avfallsanlegget på Klemetsrud slipper ut en femtedel av all CO2 i Oslo - men det kan det nå bli slutt på. CO2-fangstanlegget som åpnet i dag fjerner 90 prosent av klimagassen

MÅ HA KARBONFANGST: Næringsbyråd Geir Lippestad (Ap), miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og ordfører Marianne Borgen åpnet testanlegget på Klemetstud i januar i år. Fullskala rensing her er en foutsetning for at Oslo skal nå klimamålene.

En halvering av Oslos klimagassutslipp innen 2020 er det hårete målet i byrådserklæringen til Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Målet, som senere er vedtatt i Oslo bystyre, betyr i realiteten at CO2-utlsippene må ned nær 60 prosent, fra 1,4 millioner til 600.000 tonn, fordi målet om halvering tar utgangspunkt i 1990-nivå.

Klimabudsjettet skal sikre at klimatiltakene faktisk blir gjennomført.

– Dette er en ny måte å tenke budsjett på, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Vi skal ikke bare telle penger, men også de CO2-kuttene vi er nødt til å gjennomføre dersom vi skal sikre livsgrunnlaget for fremtidens generasjoner

I klimabudsjettet lister byrådet opp til sammen 42 ulike tiltak som til sammen vil redusere CO2-utslippene med 836.000 tonn hvis de blir gjennomført.

1. Energi/bygg

2. Ressursutnyttelse

3. Mobilitet/transport

  • Vil gi en CO2-reduksjon på 352.000 tonn og omfatter blant annet følgende tiltak:
  • Fossilfri busspark, fossilfrie lokale ferger, nullutslippsdrosjer
  • Lavutslippssoner for biler, miljødifferensierte bompenger og rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, flere ladestasjoner for elbiler, bilfritt sentrum, tilrettelegging for økt bildeling.
  • Framkommelighetstiltak for buss og trikk, økt kapasitet i kollektivtrafikken, knutepunktsutvikling.
  • Grønnere vare- og godstransport.
  • Grønnere anleggsmaskiner.

En halv klimamilliard

Ifølge byrådet kan mange av tiltakene gjennomføres uten ekstra bevilgninger, mens særlig sykkel og kollektivtransport, samt utfasing av oljefyrer, krever ekstra penger i 2017.

Byrådet setter derfor av 226 millioner kroner på driftsbudsjettet og 286 millioner kroner på investeringsbudsjettet til det de definerer som klimatiltak i 2017.