Hopp til innhold

Slik sikres de største byene på 17. mai

De største byene i landet sperrer av sentrumsgatene for trafikk for å sikre innbyggerne mot terror.

17. mai 2017

Flere kommuner har valgt å stenge sentrum for trafikk tidligere, men flere vil være langt strengere i år. I Oslo har det vært sperret av med busser og lastebiler i flere år.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det skjer ting ute i verden som påvirker samfunnet vårt, så vi må gjøre tiltak for å sikre oss, sier leder for beredskap i Fredrikstad kommune, Bjørn Ove Klubbenes.

I likhet med flere andre norske byer strammer de inn trafikkflyten i sentrum før gatene fylles med festkledde barn og voksne på 17. mai.

– Hendelser ute i Europa de senere årene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til politiet.no.

Hun understreker at det ikke foreligger noen konkrete trusler mot 17. mai-feiringen.

I april 2017 ble fem personer drept da en lastebil i høy fart kjørte inn i fotgjengere og et kjøpesenter i Stockholm.

Stenger storbyene for trafikk

– Tromsø sentrum vil i mye større grad enn tidligere bli stengt for trafikk. Det er kun kollektivtrafikk som får komme innenfor sentrum, sier Eva Lockertsen Stenvold.

Lederen i 17. mai-komiteen i Tromsø forteller at folk må belage seg på å gå litt lengre avstander enn de kanskje er vant med.

– I Trondheim vil det bli utplassert trafikkvakter i noen kryss, forteller Per Ketil Riisem, fagansvarlig for samfunnssikkerhet og kommunal beredskap i Trondheim kommune.

– Det er for å sikre barnetogene fra trafikk på ville veier. Sammen med politiet har vi laget en sperreplan for å trygge byen.

Trondheim og Bergen har også beredskapsvakter hvis noe ekstraordinært skulle skje på nasjonaldagen.

I Bergen vil etatene sitte i beredskap på Samvirkesenteret, som første gang var i bruk under sykkel-VM i fjor. Bergen sentrum vil som tidligere år være stengt for trafikk.

– Det blir bilfritt, bortsett fra deltagere i prosesjonen. Dette er tiltak som politiet har lagt opp til og som vi synes fungerer bra. Det er en stor fordel at bilene er ute av sentrum, sier formann av komiteen i Bergen, Erik Næsgaard.

Samvirkesentralen

Samvirkesenteret i Bergen overvåker driften av bysamfunnet og samler informasjon fra viktige samfunnsområder. Hensikten er å hindre små hendelser fra å bli større hendelser.

Foto: Dyveke Baunes / NRK

Stavanger og Oslo tause

Stavanger kommune vil ikke fortelle hvilke ekstra tiltak de har i år, men Dagrid Persdatter i seksjon for bymiljø og utbygging forteller at de vil ta grep for å sikre barnetogene.

– Vi stenger innfartsårene slik vi pleier, sier hun.

I Oslo har hele gater vært sperret av med busser og politiets lastebiler tidligere år. Årets 17. mai-komité i hovedstaden understreker at de ikke kan gå inn på detaljer i sikkerhetsopplegget, og henviser til politiet.

Før årets feiring har politiet øvd på nye og mer tekniske trusler, og har blant annet trent på å stoppe våpendroner over barnetoget.

– Vi har tillit til politiet. Vi har kjempegod dialog med dem, og har over lang tid hatt et tett og godt samarbeid, har leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap) tidligere sagt til NRK.

Blomster mot terror

I Fredrikstad har de gått til innkjøp av store blomsterurner for å sikre innbyggerne. Blomsterurnene skal bli stående og også sikre folk under skutefesten The Tall Ships’ Races i sommer.

Blomsterurner i Fredrikstad senturm

Fredrikstad kommune jobber for at så mange blomsterurner som mulig skal være klare til 17. mai. Flere er nå hos parkavdelingen til kommunen.

Foto: Grete Ruud/NRK

– Målet er at farten skal bli kraftig redusert slik at vi ikke får hendelser som vi har sett ellers i Europa, sier Bjørn Ove Klubbenes.

Fem av totalt 102 blomsterkrukker er satt ut foreløpig. Klubbenes sier at flere vil bli satt ut før nasjonaldagen, men at det er usikkert hvor mange som vil være klare.

Ifølge PST foreligger det ingen konkrete trusler mot 17. mai, men Politidirektoratet har bestemt at innsatspersonell over hele landet, som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai, skal være bevæpnet.