Hopp til innhold

Slik satser regjeringen på politiet

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 86 millioner kroner.

Oslo-politiet

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 86 millioner kroner fra saldert budsjett i 2010.

Foto: Erik Engen / NRK

NRK fortalte tirsdag om Oslo politidistrikt som må spare 65 millioner kroner i 2010 og dermed har blitt nødt til å nedbemanne.

– Vi mener at vi nå har nådd en smertegrense for hvor lav bemanning vi kan ha. Skal vi gjøre den beste jobben for byen og borgerne, trenger vi et stort påfyll, sa visepolitimester Roger Andresen.

Sjekk hele Oslo-budsjettet

Sjekk hele Akershus-budsjettet

Slik vil regjeringen satse på Oslo-politiet:

  • Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 86 millioner kroner (4,7 prosent) fra saldert budsjett i 2010. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst ca. 61 millioner kroner.
  • Styrkingen skal blant annet gå til 22 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2011 og helårsvirkning av 20 stillinger som ble opprettet i 2010 til nyutdannede fra Politihøgskolen.
  • PST fikk i 2010 styrket bevilgningen med 20 millioner kroner for å kunne ivareta pålagte oppgaver, blant annet i forbindelse med arbeidet med kontraterror og livvakttjenesten. Regjeringen foreslår å øke PSTs bevilgning med 20 millioner kroner i 2011.
  • Politihøgskolen: I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 ble opptaket økt til 720 studenter. Opptaket på 720 videreføres også i 2011. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.
  • Det skal oppføres nytt aktivitetsbygg ved Oslo fengsel. Planlagt byggestart er 2. halvår 2011 og forventet ferdigstillelse 1. halvår 2013. I budsjettforlaget fremmes en kostnadsramme på 154,8 millioner kroner og et bevilgningsforslag på 15 millioner kroner.

Mange er likevel skuffet over politi-satsningen til regjeringen .

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.