Slik rammer streiken i Oppegård

417 Unio-medlemmer i Oppegård går ut i streik fra fredag.

Hvilke konsekvenser streikeuttaket eventuelt vil få jobbes det med på rådhuset i dag.

Utdanningsforbundet - barnehager:

Augestad 5

Bråten 4

Ekornrud 2

Gimleveien 5

Greverudlia 2

Grønliåsen 5

Haukeliveien 5

Hellerasten 3

Holberg 4

Ingierkollen 7

Kapellveien 9

Kolbotn 6

Mellomåsen 4

Nordåsveien 4

Rognebærlia 7

Slåbråten 7

Sætreskogen 2

Troldalen 4

Tømteveien 5

Vestliveien 6

Vestre Greverud 5

Utdanningsforbundet - skoler:

Greverud 27

Kolbotn 15

Tårnåsen 32

Vassbonn 24

Østli 17

Flåtestad 22

Hellerasten 17

Ingieråsen 31

Sofiemyrtoppen 44

Oppegård kval. senter 11

Oppegård vid. g. 33

Andre:

Oppegård PPT 4

Rådhuset 1

Kolbotn eldresenter 1

Norsk Sykepleierforbund:

Høyås 6

Hjemmetjen 4

Helsetjen 12

Flåtestad skole 1

Bjørkås sykehjem 1

Bestillerkont 1

Psyk. helse. adm. 1

Norsk Fysioterapiforbund:

Helsetjen. adm. 1

Bjørkås sykehjem 1

Høyås sykehjem 1

Hjemmetjen 1

Andre: 3

Norsk Ergoterapeutforbund:

Høyås sykehjem 1

Bjørkås sykehjem 1

Univ- og Høyskoleutd forbund (UHF):

Rådhuset eiendom 1

Follorådet 1

Rådhuset org/ledelse 1