Slik kan oljenæringen redusere CO₂-utslippene

KONGSBERG (NRK): Havvind som produserer hydrogen kan bli det grønne skiftet for oljenæringen. Nå jobbes det med teknologien, og håpet er at CO₂-utslippene på norsk sokkel reduseres med 80 prosent.

Oljeplattform i solnedgang

Akkurat nå testes teknologien ut i et lite laboratorium på Kongsberg. Håpet er at de kan produsere utslippsfri energi i storskala innen 2025. (illustrasjonsfoto)

Foto: Roger Hardy / Samfoto

Prosjektet har fått navnet «Deep Purple» og håper på å være klare for storskala-installasjon i 2024.

Prosjektet skal omdanne havvind til hydrogen og lagre dette på havbunnen. Hydrogenet kan deretter brukes til å produsere kraft til blant annet olje- og gassplattformer, eller som drivstoff til skipsfart

I tre år har ingeniørene i Technip FMC jobbet med å utvikle denne teknologien. De tar sikte på å redusere CO₂-utslippene fra olje- og gassinstallasjoner med over 80 prosent.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå slapp Norge ut 52 millioner tonn såkalte CO₂-ekvivalenter (se faktaboks) i 2018.

Olje- og gassutvinning stod for 14,2 millioner. Det utgjorde 27,3 prosent av alle norske utslipp av klimagasser i Norge i fjor.

Marit Mork, TechnipFMC

Marit Mork er prosjektleder for «Deep Purple» hos TechnipFMC.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Det viktigste er at vi lager komplette løsninger som kan brukes til å levere grønn energi og få ned CO₂-utslipp. Både i Nordsjøen, men også for andre formål ute i verden. Vi er også opptatt av at dette kan skape nye arbeidsplasser, både lokalt og globalt, sier prosjektleder hos TechnipFMC, Marit Mork, til NRK.

Havvind skal produsere hydrogen

Mork forklarer det slik: – Det vi jobber med er å kombinere havvind med hydrogenproduksjon ved hjelp av elektrolyse, det vil si spalting av vann. Vi lager hydrogen av overskuddskraft fra vinden, vi lagrer den på havbunnen og så bruker vi det samme hydrogenet, når det ikke blåser, til å produsere strøm ved hjelp av brenselceller.

Illustrasjon: TechnipFMC

– Viktig for miljøet

Enn så lenge jobbes det med prosjektet ved «lekerommet» på Kongsberg. Der er kjøkkenglass og lekebiler blant tingene som sørger at teknologien testes ut i svært liten målestokk. Men snart skal prosjektet skaleres opp.

– Dette er viktig for miljøet. Dette er ganske kompleks teknologi, så vi trenger kompetente mennesker som løser disse store utfordringene og sånn sett gjør noe som monner for å få ned utslippene, forklarer Mork.

– Det neste eventyret

Administrerende direktør i TechnipFMC Norge, Christina M. Johansen, sparer ikke på kruttet når hun omtaler prosjektet.

– Vi håper virkelig å være med på det neste teknologieventyret, som Kongsberg har blitt formet av i flere hundre år. Vi har hovedfokuset i olje og gass, men dette blir det neste eventyret som vi skal bli med på.

Hun mener Norge er det beste stedet å teste ut den nye teknologien.

Christina M. Johansen, TechnipFMC

Christina M. Johansen leder den norske virksomheten til TechnipFMC.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Norge bryr seg om CO₂-utslipp, og derfor ligger forholdene til rette for å teste det ut. Og så ser vi at kundene våre er interessert. Så det er viktig at alle bidrar med teknologi og kompetanse for at verden skal få det bedre, forklarer Johansen.

– Vi ser at den samme løsningen og samme teknologien kan vi i fremtiden bruke til å produsere hydrogen. Og hydrogen kan man bruke i andre verdikjeder enn olje- og gassektoren. Blant annet til å avkarbonisere tunge industriprosesser og vi kan bruke det i transportsektoren, legger Mork til.

Havind skal produsere hydrogen

Selskapet mener teknologien vil gi stabil og fornybar energi til olje- og gassinstallasjoner.

Illustrasjon: TechnipFMC

Vanskelig å sikre lønnsomhet

Men selv om de omtaler prosjektet som det «nye eventyret», er det fortsatt en vei å gå.

– Det er vanskelig å sikre at det blir lønnsomt og at vi kan ha konkurransekraft i dette. Teknologimessig har vi mye kompetanse og kunnskap til å få dette til, men kostnadsmessig er det utfordringer, sier Johansen som allikevel understreker:

– Verden trenger energi og dette er en del av fremtidens energibilde.