Slik kan fremtidens kollektivtilbud i Oslo bli

Byrådet vil ha nye T-banestasjoner på Bislett og nedre Grünerløkka. I tillegg vil de gjøre kollektivtransporten utslippsfri innen ti år.

Ny T-banestasjon ved Nybrua

NY STASJON 1: Slik kan den nye stasjonen ved Nybrua på Grünerløkka se ut fra gateplan.

Foto: Grafikk: / Ruter/ Placebo Effect

– Dette er den mest offensive planen for kollektivtrafikken i Oslo som noe byråd har lagt frem, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen ved Linderud T-banestasjon i Groruddalen.

Hovedpunktene i planen er:

  • Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum med stasjoner på Bislett og ved Nybrua på nedre Grünerløkka
  • Ny T-banestasjon på Majorstua
  • Ny kollektivløsning langs Ring 2
  • Forlengelse av Furusetbanen fra Ellingsrudåsen til Lørenskog/Skårersletta
  • Bedre kollektivløsninger på tvers av og internt i Groruddalen
  • Nye knutepunkt for buss, T-bane og tog på Lysaker og Bryn
Byrådet presenterer nye kollektivplaner for Oslo

VYER: Byrådsleder Raymond Johansen (nr. 2 f.v.), samferdselsbyråd Lan Marie Berg (hvit jakke) og Inga Marte Thorkildsen (bak Berg) presenterte sine fremtidsplaner for kollektivtrafikken ved Linderud T-banestasjon.

Foto: Ouarda Jannaouni / NRK

Vraket Olaf Ryes plass

At Oslo skal få ny T-banetunnel har vært kjent lenge, men det har vært en dragkamp om hvilken trasé den skal få. Byrådet mener grunnforhold gjør at den nye stasjonen ikke kan legges ved Olaf Ryes plass.

Tidligere forslag om T-banestasjon ved Youngstorget droppes av hensyn til sikkerheten ved regjeringskvartalet.

– Med ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum kan vi øke antallet avganger til minst åtte i timen på T-banelinjene. Det vil gjøre hverdagen enklere for alle over hele byen, og er avgjørende for at Oslo skal bli verdens første nullutslippsby, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG).

FREMTIDENS T-BANEKART

FREMTIDEN? Illustrasjonen viser mulig linjestruktur og kjøremønster med ny sentrumstunnel.

Foto: Illustrasjon / Ruter

Minst 16 milliarder kroner

Ifølge byrådslederen blir prislappen på den nye tunnelen mellom 16 og 17 milliarder kroner.

– Et mer presist tall må vi vente med til de detaljerte planene legges, sier han.

Byrådet har lagt opp til 50 prosent statlig finansiering av T-banetunnelen gjennom en byvekstavtale.

Johansen håper tunnelen vil ha byggestart i 2020 og være ferdig i 2025, men understreker at dette er vage estimater.

Vil Bislett stadion måtte rives?

– Vi håper å unngå det, men vi må se an når planene kommer. Vi vil at inngrepene skal være så skånsomme som mulig, sier han.

Nullutslipp

Byrådet lanserer også en ambisjon om at kollektivtrafikken skal være utslippsfri i 2028.

– Et godt kollektivtilbud og ren luft er viktig for alle barn og unge som vokser opp i byen vår, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Videre vil byrådet utrede Oslos fremtidige trikketilbud. Frem mot 2021 oppgraderes trikkeskinner en rekke steder i byen, slik at 87 nye trikker kan rulles ut i årene 2021–2024.

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

NY STASJON 2: Slik ser Ruter for seg T-banestasjonen ved Bislett stadion.

Foto: Illustrasjon / Placebo Effects/Ruter