Slik kan du rydde i Oslo og Akershus

Hver dag skylles plast og annet søppel opp på strender i Oslofjorden, men avfall finner også veien ut i naturen på land. Nå trenger vi din hjelp til å rydde i Oslo og Akershus!

En vik på Søndra Langøya i Oslofjorden

På Langøyene i Oslofjorden driver det i land mikroplast og annet søppel hver eneste dag. Nå vil NRK ha deg med på ryddedugnad for å minske problemet.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

30. april til 6. mai er Strandryddeuka, i regi av Hold Norge rent.

Torsdag 3. mai inviterer NRK til landsomfattende ryddedugnad! Enten du rydder langs veien til jobben, i nabolaget ditt, rundt arenaen til idrettslaget ditt eller helt andre steder, vil vi ha med deg på laget!

Selvfølgelig kan man også rydde alle andre dager.

Om du vil opprette en aksjon andre kan bli med på, eller finne en aksjon du kan delta på, finner du det her:

Men å bidra til mindre forsøpling i naturen trenger ikke bety store ryddeaksjoner, man kan også gi verdifulle bidrag ved å gjøre de små tingene. Plukk opp rusk og rask du finner langs veien og kast det i nærmeste dunk.

Ingen kan ta alt, men alle kan ta litt.

Dette gjør du med søppelet

Hvis du skal sette i gang en større aksjon med andre, er det viktig å melde fra til renovasjonsselskapet eller kommunen deres på forhånd. Da kan dere organisere henting av søppelet dere plukker, helt gratis.

Hvis du på egen hånd klarer å plukke mer enn det er plass til i søppeldunken, så tar Oslo og alle kommuner i Akershus imot søppel fra ryddedugnader gratis 3. mai. I noen kommuner kan du på forhånd få utdelt spesialdesignede sekker for ryddeaksjoner. Disse er er gratis å levere inn ved avfallsstasjonene.

Det viktigste er at søppelet du plukker blir tatt hånd om etterpå, så ikke søppelet blir spredd utover igjen. Hvis du trenger å avtale henting eller har spørsmål til ditt renovasjonsselskap/din kommune finner du kontaktinformasjon under:

  • Asker: Asker kommunes kommunaltekniske avdeling har telefon 66909460 og e-post kommunalteknikk@asker.kommune.no
  • Bærum: Bærum kommunes veiledningstorg har telefon 67504050 og renovasjonsavdelingen har e-post renovasjon@baerum.kommune.no
  • Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum: Romerike Avfallsforedling IKS har telefon 40002979 og e-post firmapost@roaf.no
  • Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker: Øvre Romerike Avfallsselskap IKS har telefon 63927880 og e-post firmapost@oeras.no
  • Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås: FolloRen har telefon 90804010 og e-post post@folloren.no
  • Nes: Esval KF har telefon 63912470 og e-post post@esval.no
  • Vestby: Movar IKS har telefon 69262110 og e-post movar@movar.no
  • Oslo: Renovasjonsetaten har telefon 23483650 og e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no
Mens du har lest denne artikkelen har det havnet 0.0 tonn plast i havet. Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Mens du har lest denne artikkelen har det havnet0,0 tonnplast i havet

Det tilsvarer 0 flasker eller 0 bleier.

Ta quizen og redd hvalen