Hopp til innhold

Slik har 5600 smittede kommet til Norge på et år

Smittesporere over hele landet så at svært mange tok med seg koronasmitte fra utlandet. Da valgte regjeringen å stenge grensene.

Stengt grense

Siden 29. januar har den norske grensa vært stengt for å begrense importsmitten som har økt den siste tiden.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Dette viser hvorfor det var helt riktig å stenge grensene for arbeidsreiser generelt, men med noen unntak, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

For en måned siden stengte grensene inn til Norge. Det var kun unntak for noen få grupper. Regjeringen ville begrense importen av smitte.

Helsemyndighetene hadde sett en kraftig økning av folk som var smittet da de kom inn i landet. Nå har NRK fått tilgang til disse tallene.

Oversikten viser at eksakt et år etter at det første koronatilfellet ble påvist i Norge, har mer enn 5600 personer tatt med smitte fra utlandet. Smitten har blitt importert både ved at nordmenn har reist ut og ved at utenlandske statsborgere har kommet til Norge.

Importsmitten økte kraftig utover høsten og vinteren.

Men oversikten viser også at smittebildet endres hele tiden.

Kartet viser at Østerrike, Spania, Italia og Storbritannia bidro med mest smitte i Norge i første del av pandemien.

VINTEREN 2020
Svært mye smitte ble tatt med til Norge fra Alpene. Østerrike bidro mest med 724 smittede.


Men også mange tok med smitte fra Spania.

Kartet viser at i andre delen av pandemien kom det mest smitte til Norge fra Sverige og Spania.

VÅREN 2020
Importen av smitte stoppet nesten opp da Norge stengte.


Noe kom likevel inn, mest via Sverige og Spania.

Kartet viser at i tredje del av pandemien økte smitten i Øst-Europa.

SOMMEREN 2020
Importsmitten økte da Norge åpnet.


Særlig kom det mer fra Polen.

Kartet viser at i fjerde del av pandemien økte smitten fra flere land, men særlig i Øst-Europa

HØSTEN 2020
En voldsom vekst i smitte fra Øst-Europa. 895 tilfeller kan spores til Polen fra oktober til desember.


Også fra Sverige og Danmark kom mer smitte.

Kartet viser utviklingen av hvor Norge har importert smitte fra siden nyttår. Polen, Litauen, Russland, Romania og Sverige er landene som har bidratt med mest smitte til Norge.

2021
Det fortsatte å komme svært mye smitte fra Øst-Europa.


Så langt i år kan syv ganger flere smittetilfeller spores til Polen enn til Sverige.

Åpner for svenske dagpendlere

De siste månedene har langt flere kommet med smitte til Norge via Polen enn det som kom fra Østerrike de kaotiske vinterukene i fjor.

Politikerne på Stortinget var enige om å stenge grensene, men fredag bestemte likevel regjeringen å åpne opp litt. Omkring 3000 svenske og finske dagpendlere får nå komme tilbake på jobb i Norge.

Stortingspolitiker Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er glad for åpningen. Hun mener likevel at kampen for de utenlandske arbeidstakere ikke er over. De har nemlig mistet en månedslønn så langt.

– Det var regjeringen som stengte grensene. Folk og bedrifter har kommet i en vanskelig situasjon helt uforskyldt. Vi forventer at det kommer på plass en kompensasjon, sier Waagen.

– Dårlig forberedt

I tiden før Norge stengte grensene, ble det importert syv ganger mer smitte fra Polen enn fra Sverige.

Tallene NRK har fått innsyn ifra MSIS sier imidlertid ikke noe om hvor mange av smittetilfellene fra Sverige som skyldes folk som pendler for å komme på jobb.

Flere som har kjempet for å få tilbake den svenske arbeidskraften, har imidlertid hevdet at denne gruppa tar inn svært lite smitte til Norge. Grunnen er at de har blitt testet hver uke. Mange har også vært i karantene på fritiden. Også i tiden som kommer må grensependlerne testes hver uke.

Waagen mener regjeringen var dårlig forberedt før grensa ble stengt.

– Jeg er kritisk til at man ikke så på hvor smitten kommer fra, men også til hvordan folk ble rammet økonomisk. Regjeringen hadde heller ikke en ordning for kompensasjon på plass, sier Waagen.

Torbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Lise Åserud / NTB

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen skriver til NRK at han er glad de nå har funnet en løsning for dagpendlere.

Med den smittesituasjonen vi hadde etter jul var det helt nødvendig å stenge grensen. Jeg er glad vi nå får løst opp i den vanskelige situasjonen det skapte for dem som dagpendler til Norge fra Sverige og Finland.