Hopp til innhold

Slik får Oslo plass til 135.000 boliger

Nedre Grefsen blir spart for utbygging, mens folk på Smestad i Oslo vest risikerer ti etasjers blokker i nabolaget.

Villastrøk Smestad

SMESTAD: Området rundt Smestadkrysset og et stykke nedover langs Sørkedalsveien er blant de tradisjonelle villastrøkene i Oslo som tåler mest utbygging, mener byrådet.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

I dag la byrådet i Oslo fram forslaget til ny kommuneplan, der de viste fram hvor det kan bygges opp til 135.000 nye boliger fram mot 2040.

– Oslo vokser fremdeles, og behovet for nye boliger vil være stort i mange år. Samtidig gir noe lavere befolkningsvekst også et redusert utbyggingspress, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byen skal vokse innenfra og utover og langs banenettet. Størsteparten av boligveksten mot 2030 kommer i indre by, Fjordbyen Vest (Skøyen, Vækerø, Lysaker), Hovinbyen samt i kollektivknutepunkter.

Eplehagefortetting

Det som skaper mest bråk er imidlertid den såkalte eplehagefortettingen i ytre by, altså utbyggingen i de tradisjonelle villastrøkene.

Her er den store endringen fra gjeldende kommuneplan fra 2015 at Nedre Grefsen er tatt ut som et område som skulle tåle svært høy og tett utbygging. Beboerne fryktet rasering av nabolaget.

Øysteins Grenis fremfører sin egenkomponerte protestsang mot høyblokk bebyggelse på Nedre Grefsen.

BLE HØRT: Protestene fra blant andre Øystein Greni, barn fra nabolaget og Grefsen pikekor førte fram.

Også andre områder som lå inne i høringsutkastet fra 2017, er ute.

– Dette er områder med viktige kvaliteter og som bidrar til en variert boligstruktur i sine bydeler, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

Kan senke skuldrene

– Etter to og et halvt år er det godt at barn og voksne på Nedre Grefsen endelig kan senke skuldrene, sier Marianne Tveit i aksjonsgruppa på Nedre Grefsen.

– Vi vet nå at barna våre får beholde vennene og nabolaget sitt, at de fortsatt kan gå på skole og vokse opp her, sier hun.

Utbyggingsstrategien i ytre by, som grovt sett er Oslo utenfor ring 2, ser slik ut:

Ett omstridt område byrådet ikke har tatt ut av planen, er Smestad. Her er plan- og bygningsetaten allerede i gang med planer som tillater inntil ti etasjers blokker.

Kjempeskuffet

– Vi er kjempeskuffet. Byrådet har ikke tatt hensyn til noen av de fire hundre innspillene fra beboere på Smestad som ønsker å bevare bomiljøet sitt, sier Marianne Storhaug i aksjonsgruppa på Smestad.

Smestad stasjon

BLOKKER: Strategien med å fortette langs banenettet kan få store konsekvenser for Smestad.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Vi har sagt hele veien at det går ikke an å bymessig fortette Smestad uten å rive det som fins. I det siste forslaget fra plan- og bygningsetaten foreslår de blokker på fire til ti etasjer oppå områder som ene og alene er bebygget med småhus.

– Det betyr at alt må rives for at man skal få til dette, sier Storhaug.

Ingen tvang

Ingen trenger å være redde for at kommunen tar huset deres med tvang, beroliger byutviklingsbyråden.

– Det er ikke aktuelt for byrådet å ekspropriere boligeiendommer for å bygge boliger, sier Hanna Marcussen.

Hun legger til at i all hovedsak blir ikke småhusene i Oslo berørt av kommuneplanen fordi de ligger i områder der gjeldende planer ikke åpner for nevneverdig utbygging.

Hanna Marcussen, Robert Steen, Raymond Johansen, fremleggelse av kommuneplan

VIL BYGGE: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (Ap), finansbyråd Robert Steen (Ap) og byrådsleder Raymond Johansen viste fram hvor Oslo kan bygge 135.000 nye boliger.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK