Hopp til innhold

Slik er østfoldingens helse

Årets folkehelseprofil viser at østfoldingen ikke skiller seg mye ut fra folket ellers i landet – men menn og kvinner lever kortere her i fylket enn i andre fylker.

Hjerte helse illustrasjon
Foto: Vladyslav Starozhylov / Colourbox

Folkehelseinstituttet har offentliggjort den nye folkehelseprofilen, en omfattende statusrapport om hvordan levekårene i det enkelte fylke og kommune påvirker innbyggerne. Opplysningene kommer fra Norgeshelsas statistikkbank, og presentere tall fra 2010 og senere.

Østfold avviker ikke mye fra landsgjennomsnittet, men på noen områder skiller fylket seg ut.

Se Østfolds folkehelseprofil her

Noen punkter vi skiller oss klart ut fra andre landsmenn er:

  • Levealderen er kortere i Østfold
  • Østfoldinger er langt mer utsatt for støy fra veitrafikk
  • Det er langt flere husholdninger med lav inntekt i Østfold enn ellers i landet
  • Østfold har et merkbart høyere antall uføretrygdede i aldersklassen 18 til 24 år
  • Videregående elever i Østfold dropper skolen i høyere grad enn andre elever
  • Østfoldingen bruker flere legemidler mot psykiske lidelser enn andre

Men vi skiller oss litt ut på pluss-siden også. Langt færre østfoldinger enn ellers må behandles for demens, og profilen antyder at vi er litt bedre enn landssnittet når det gjelder behovet for behandling av hjerte- og karsykdommer.

Du kan selv se helsetilstanden i din hjemkommune her: Hent folkehelseprofil for kommune eller fylke