Hopp til innhold

Slik er fyrverkeri-bestemmelsene i Østfold

I både Fredrikstad og Moss er det områder der det på nyttårsaften vil være forbud mot fyrverkeri. I de andre Østfoldkommunene kommer både politiet og brannvesenet med sine anbefalinger for fyrverkeri på nyttårskvelden.

Fyrverkeri Fredrikstad
Foto: Jan Klausen

I Norge er det forbudt å skyte opp fyrverkeri uten spesiell godkjenning fra politiet. Unntaket er på nyttårsaften, men også denne dagen er det egne bestemmelser som må følges.

Plasseringen for oppskytningen skal velges slik at det ikke oppstår fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier, skriver Halden kommune i en pressemelding. Plasser som blir anbefalt er ut mot vann, på snødekket mark eller i åpent lende. Raketter med styrepinner, fyrverkeri som kan ligne på leker eller nødraketter er ulovlig.

Avfyringen er kun lov mellom 31. desember klokken 18.00 og 1. januar klokken 02.00.

Flere som ikke følger reglene

Ifølge Ole Christian Torgalsbøen, brannsjef i Halden kommune, er det mange som begynner med oppfyring av fyrverkeri før den angitte tiden.

Ole Christian Torgalsbøen

Brannsjef i Halden, Ole Christian Torgalsbøen forteller at de som ikke følger reglene vil bli anmeldt.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Allerede tidligere i uken har vi fått tips om fyrverkeri som har blitt fyrt opp. Disse tipsene følger vi opp, og brukerne vil bli anmeldt, forteller brannsjefen.

Hvert år får legevakten besøk av personer med skader etter bruk av fyrverkeri. Politiet i Rakkestad advarer derfor de som skal bruke fyrverkeri.

– Fyrverkeriartikler må behandles med stor forsiktighet og enhver er forpliktet til å skaffe seg informasjon om behandling av slike varer i henhold til lover og forskrifter, skriver politiet i en kunngjøring.

– Følg bruksanvisningen

Halden kommune anbefaler å ikke bruke fyrverkeri til annet enn det formålet de er bestemt for.

– Pyrotekniske artikler og gjenstander skal brukes til det formålet de er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisningen som skal følge varen, skriver de.

Politiet og brannmesteren i Moss forteller at nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap.

Spesielle bestemmelser i Moss og Fredrikstad

Områder fyrverkeri Moss

I disse tre områdene i Moss er det egne bestemmelser for fyrverkeribruk.

Foto: Moss Kommune

I Fredrikstad er det flere områder det ikke er tillatt å sende opp fyrverkeri - bortsett fra på markerte steder. Disse områdene er Apenesfjellet, Cicignon, Holmen, Trosvikberget, St. Hansfjellet, Nabbetorp, Sorgenfri, Gamlebyen, Vaterland og Øra. Innenfor disse områdene finnes det godt markerte plasser der det er tillatt med oppfyring av fyrverkeri.

– Ved Gamlebyen og Vaterland fergesteder tillates bruk av fyrverkeri kun i organiserte former og kun ut mot Glomma, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

I Moss finnes det også området der det er egne bestemmelser. I disse områdene er det kun tillatt med klasse to fyrverkerier. Dette er ifølge lovdata markfyrverkeri samt mindre romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde. De tre områdene ligger alle i nærheten av Moss sentrum.