Slik blir USA-ambassaden

Østlandssendingen kan i dag presentere de endelige tegningene av USAs nye ambassade på Huseby.

Forslag til den nye amerikanske ambassaden

Det har vært stor strid rundt den nye amerikanske ambassaden, men nå er arkitektplanene endelig klare.

Foto: Kilde: U.S. State Department

Den siste av en lang rekke stridigheter rundt de omstridte ambassadeplanene har stått mellom Oslo kommunes plan- og bygningsetat på den ene siden og amerikanerne og deres arkitekter på den andre.

Etter lange og tøffe forhandlinger er striden nå bilagt.

- Uenigheten har gått både på den arkitektoniske utformingen og på plasseringen av bygningene på tomta, sier informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig i plan- og bygningsetaten.

Den amerikanske ambassaden på Huseby

I kveld blir ambassadeplanene presentert for naboene på Huseby.

Foto: Kilde: U.S. State Department

Les også:

Ambassademotstanderne tapte

Det blir ambassade på Huseby

Skriv din kommentar nederst i artikkelen.

Slik blir det

Den nye amerikanske ambassaden i Oslo vil bestå av et kontorbygg, et bolighus for deler av vaktstyrken, tre inngangspaviljonger, og en underjordisk støttebygg. Hovedbygningen blir tre etasjer eller maksimalt 13 meter høy. Hele ambassadekomplekset er på 7.500 kvadratmeter.

Ambassaden er tegnet av det amerikanske arkitektkontoret Einhort, Yaffee, Prescott Architechture & Engineering med Carol R. Johnson Associates som landskapsarkitekt og Spor Arkitekter i Oslo som lokal arkitekturkonsulent.

- Nå har vi akseptert de justerte tegningene, slik at vi kan slå fast at dette blir den endelige utformingen, sier Gärtner Hovig.

Tirsdag presenteres planene først for Oslo kommunes råd for byarkitektur og deretter for naboene på Huseby. Det skjer på et åpent møte i FO-bygget kl. 18.

Mangler budsjettvedtak

Den videre saksgangen nå er at amerikanerne må sende inn en justert søknad om rammetillatelse basert på det nye tegningene. I og med at partene er enige, er godkjennelsen av den trolig en ren proforma-sak.

Ambassaden kan imidlertid ikke si når spaden kan stikkes i jorda. Kongressen i Washington har ennå ikke har bevilget penger til byggingen.

Naturlige omgivelser

Turvei kun for ambassadepersonell.

Foto: Kilde: U.S. State Department

Hva synes du om den nye amerikanske ambassaden?