Hopp til innhold

Slik skal de rødgrønne styre Oslo

ØSTMARKSETRA/OSLO (NRK): Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil satse på miljø, barn og en mindre delt by. – Dette er en historisk dag, sier Oslos nye byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådserklæringen i Oslo legges fram på Østmarkssetra

NYTT BYRÅD I OSLO KLART: Marianne Borgen (SV), Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (MDG) presenterer det nye rødgrønne byrådet i Oslo i dag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er et skifte i Oslo etter 19 år med Høyre, Frp, KrF og Venstre, sier Johansen under presentasjonen av partienes politiske plattform for hovedstaden.

Dette er første gang Miljøpartiet De Grønne er med i et slikt samarbeid, og den nye byrådslederen understreker at alle partiene har gått inn i forhandlingene med store ambisjoner på miljøfeltet.

Slik blir Oslo de neste årene:

Miljø og samferdsel:

 • Ingen økning i veikapasiteten på E18
 • Ny T-banetunnel gjennom indre by skal prioriteres
 • Bilfritt Oslo sentrum innenfor Ring 1 innen 2020
 • Halvering av klimagassutslipp innen 2020
 • Vil bygge 60 kilometer sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater

Barn og skole:

 • 200 ekstra lærere på 1. til 4. trinn
 • To barnehageopptak i året
 • 3000 nye barnehageplasser
 • Gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1. til 4. trinn i åtte bydeler (Alna, Grorud, Bjerke, Stovner, Gamle Oslo, Grünerløkka, Søndre Nordstrand, Sagene, samt enkelte skoler i bydel Østensjø og St. Hanshaugen) innen 2018
 • Osloprøvene skal gjøres frivillige for skolene, med unntak av naturfagsprøven

Eldre:

 • 500 nye årsverk i hjemmetjenesten for å hjelpe flere og gi mer tid til omsorg
 • Det skal etableres en tidskonto etter inspirasjon fra København, hvor den enkelte mottar en halvtime ekstra i uka som de selv bestemmer bruken av

Eiendomsskatt:

 • Eiendomsskatt på boliger vil bli innført i Oslo fra 2016, etter Arbeiderpartiets modell
 • For boliger blir bunnfradraget på 4 millioner kroner og satsen blir i første omgang 2 promille
 • Skatt på næringseiendom skal etter planen innføres i 2017
 • Satsen skal være 2 promille fra 2017 og 3 promille de to siste årene av perioden

Her finner du hele erklæringen.

Raymond Johansen legger frem byrådserklæring

Se Raymond Johansens (Ap) presentere de rødgrønnes politiske plattform.

Vil gjøre Oslo til en «grønn spydspiss»

Utbygging av ny E18 har vært en av de sakene det har knyttet seg stor spenning til i byrådsforhandlingene, og nå er det klart at partiene ikke vil øke den fysiske veikapasiteten i og inn i Oslo.

Byrådet vil også se på lav- og nullutslippssoner så snart nødvendige lovhjemler er på plass, og vil også vurdere rushtidsavgift i bomringen i samråd med staten og Akershus.

Å kjøre bil skal bli som å røyke, sier miljøpartiets Lan Nguyen Berg.

Andre miljøtiltak i byrådserklæringen er blant annet planer om en støtteordning for el-sykkelkjøp, 60 kilometer ny sykkelvei og bilfritt sentrum innenfor Ring 1 i Oslo-sentrum.

– Vi er glade for at vi har blitt enige om ett historisk sterkt klimaprogram. Slik blir Oslo også en spydspiss for det grønne skiftet, sier MDGs Lan Marie Nguyen Berg.

Privatbilfritt sentrum
Lan Marie Nguyen Bergs byrådstale

Her kan du se Lan Marie Nguyen Berg (MDG) byrådstale.

Full barnehagedekning

Byrådserklæringen legges frem på Østmarkssetra

– Vil vil sammen dra Oslo i en ny og radikal retning, sier Marianne Borgen (SV) under presentasjonen av de nye byrådspartienes politiske plattform på Østmarksetra.

Foto: Edin Babic/NRK

Full barnehagedekning og styrket aktivitetsskole er nøkkelord i erklæringen. 14 000 barn i åtte bydeler på Oslos østkant skal på sikt få gratis aktivitetsskole.

1.- 4. trinn i grunnskolen skal også styrkes med 200 lærere.

– Det er store forskjeller i folks levevilkår. Det handler om å jevne ut urettferdige forskjeller som barn i Oslo er rammet av, sier SVs Marianne Borgen.

Ap, SV og MDG vil også opprette 3000 nye barnehageplasser, og gjennomføre to barnehageopptak i året.

– Dette er en plattform for en mindre delt by, sier Borgen.

Marianne Borgens byrådstale

Her kan du se Marianne Borgens (SV) byrådstale.

Ordfører og byrådsleder fra Groruddalen

Det nye byrådet i Oslo, som heretter skal hete byregjering, vil bestå av åtte personer, inkludert Raymond Johansen.

Hvem som skal sitte i den nye byregjeringen vil først bli offentliggjort onsdag

Etter uker med forhandlinger kunne NRK erfare fredag at Marianne Borgen (SV) blir ny ordfører i Oslo, og tar over etter Fabian Stang (H).

Raymond Johansen (Ap) skal etter det NRK kjenner til ta over som byrådsleder, og dermed kan Oslo-politikkens to øverste ledere komme fra Groruddalen øst i Oslo.

MDG får to byråd i gruppen av åtte byråds- eller byregjeringsmedlemmer, blant annet miljøbyråden.

For å få flertall i bystyret er partiene avhengig av støtte fra Rødt.

Byråd for hele byen

Se Marianne Borgens (SV) svar på spørsmål om det nye byrådet er et byråd for østkanten.