Slik blir Norges nye supersykehus

Mandag åpner landets nye milliardsykehus dørene for de første pasientene. Se hva som skiller nytt og gammelt sykehus.

Nytt sykehus på Kalnes

MILLIARD: Det nye sykehuset har en prislapp på seks milliarder kroner. Mandag åpnes lokalene for de aller første pasientene.

Foto: Anette Torjusen / NRK

85.000 kvadratmeter og en prislapp på seks milliarder kroner. Landets nye sykehus er et spektakulært skue, men det er innholdet i sykehuset som skal vekke oppsikt.

– På Kalnes skal pasientene merke at det jobbes tverrfaglig på en helt ny måte, forteller Just Ebbesen, administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

Samles under samme tak

Onsdag sto han for omvisning av avdelingene som skal ta i mot pasienter innen psykisk helsevern.

Just Ebbesen på Kalnes

FREMTIDSRETTET: Just Ebbesen, direktør ved Sykehuset Østfold, forteller om et sykehus med moderne teknologi som er banebrytende her i landet.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Vi fyller bygget med mye fremtidsrettet teknologi og organsierer oss på en slik måte at det går raskere å stille diagnoser. Samtidig utnytter vi teknologien og jobber tverrfaglig på helt nye måter, forklarer Ebbesen.

Allerede på mandag starter flyttingen av 101 pasienter inn fra ti lukkede seksjoner fra Veum i Fredrikstad, psykiatrisk akuttmottak for ungdom og psykiatrisk akuttmottak for voksne. 550 ansatte får en ny arbeidsplass i løpet av mai.

I tillegg flytter poliklinikk og dagbehandling somatikk inn. Det vil si deler av nevrologisk poliklinikk, deler av Øre, nese, hals-poliklinikk (inkludert høresentralen), avdeling for bildediagnositkk og dialyse fra Moss.

Foajeen på nytt sykehus på Kalnes

VELKOMST: Her er den nye foajeen ved sykehuset på Kalnes.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Det betyr at 230 ansatte skal jobbe i rotasjon og at det vil bli rundt 350 daglige konsultasjoner allerede fra 4. mai.

– Ikke minst vil pasientene merke kvaliteten på bygget. Man får enerom, har eget toalett og bad. Det vil være stille og rolig og helt andre løsninger.

Ebbesen sier det jobbes effektivt for å korte ned sykehusopphold.

– Det har skjedd en voldsom teknologisk utvikling. Før lå man på sykehus i flere uker etter et hjerteinfarkt. Nå kan pasientene reise hjem etter kort tid, takket være moderne behandling. Pasienter er i bedre form etter operasjoner nå enn før. Denne utviklingen har gått enda raskere enn vi har forestilt oss og gjør at folk ikke lenger trenger så lang tid på sykehus.

Nytt utstyr for 650 millioner kroner

For første gang blir psykiatri og somatikk samlet under samme tak i et norsk sykehus.

Denne uken gikk de første flytteeskene fra det gamle psykiatriske sykehuset på Veum i Fredrikstad til Kalnes i Sarpsborg.

Se video fra flyttingen her:

For første gang blir psykiatri og somatikk samla under samme tak i et norsk sykehus. Det skjer når det nye Sykehuset Østfold tas i bruk over helga. I dag gikk de første flytteeskene fra det gamle psykiatriske sykehuset på Veum i Fredrikstad til Kalnes i Sarpsborg.

I snart tre år har 270 personer jobbet med å skaffe utstyr til det nye sykehuset. Totalt er det brukt 650 millioner kroner på alt fra møbler til medisinsk utstyr.

Prosjektleder for utstyr, Mona Nyberg, forteller at de har lagt vekt på flere viktige faktorer.

Mona Nyberg, utstyrsansvarlig Kalnes

BRUKERVENNLIG: Mye av utstyret som nå skal brukes på Kalnes, er brukervennlig. Over 1000 ansatte har vært på opplæring, forteller Mona Nyberg, prosjektleder for utstyr ved Kalnes.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Funksjonalitet, moderne teknologi, brukervennlighet og driftsikkerhet har vært viktig for oss. Spesielt er det fokusert på avansert teknologi innen diagnostikk og laboratorium.

Blant annet er sykehuset på Kalnes det første sykehuset i landet som tar i bruk en digital scanner som skal påvise spredning av kreft tidlig.

Over 1000 ansatte har vært på opplæring.

– Mye av ustyret er tilsvarende utstyr vi bruker i dag. Vi har mange flinke fagpersoner og vi har hatt gode rutiner for opplæring på utstyr som har vært ekstra avansert.

Tett samarbeid med fastleger

For å sikre gode diagnoser har administrasjonen ved sykehuset jobbet tett med fastlegene i fylket.

De har vært på omvisning for å bli kjent med sykehuset og de nye rutinene.

Oversikt over sykehuset på Kalnes

OVERSIKT: Lange korridorer og 3664 rom kan gjøre det uoversiktelig å finne frem, men det er flere informasjonstavler rundt på det nye sykehuset.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Blant annet er det jobbet med å standardisere henvisninger, forteller Ebbesen.

– Fastlegene er nøkkelen og inngangsporten til sykehuset, både med planlagte innleggelser og akutte innleggelser. Nå jobber vi med hvordan vi kan bedre informasjonen i henvendelsene som kan gi det riktigste behandlingstilbudet med en gang, sier han.

Direktøren mener en mer standardisert henvisning vil gi store fordeler.

– Måten vi tilbyr utredning på ved det nye sykehuset, gjør at fastlegene får raskere svar. Det er viktig å få avklart problemet fort slik at man kan stille riktig diagnose.Mulighetene til bedre samhandling er absolutt et stort fremskritt, sier han.

Luftegård

LUFTEGÅRD: Sykehuset er utstyrt med flere lunger hvor pasientene kan trekke frisk luft. Her fra luftegården til seksjon for psykisk helsevern.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Prøvesvar på nettbrett og smarttelefon

I dag gjør gamle systemer det tungvint å få prøvesvar etter røntgen, blodprøver eller undersøkelser.

Det nye sykehuset har fått en helt ny teknologi på dette feltet.

– Ved det gamle sykehuset har vi callingsystem, nå vil nye smartelefoner og nettbrett gjøre at man automatisk vil få varsling når prøvevarene er klare, forteller Ebbesen.

I dag må man koble seg opp på en pc for å finne prøvesvar som kanskje ikke har kommet. Nå vil dette skje i sanntid.

– En ny deling av informasjon vil slå veldig positivt ut, mener jeg som er gammel kliniker, sier Ebbesen.

– Det å jobbe på vakt og løpe rundt for å finne prøvesvar, kan være tungt i en hektisk hverdag. Det er ikke alltid lett å huske eller få tid til alt. Det nye systemet vil gjøre at legen nå får varsling. For pasientene vil det bety en raskere avklaring av tilstanden, forklarer han.

Et helt sykehus på flyttefot

Mens første innflytting skjer mandag 4. mai er det nye sykehuset i full drift først i november.

Den 2. og 3. november skal et helt sykehus på flyttefot. Den store flytteprosessen planlegges og Sykehuset Østfold kommer til å få hjelp fra politiet, Norsk Folkehjelp og Røde Kors.

Da flyttes pasienter med ambulanse og buss.

2. november åpnes akuttmottaket for mottak av pasienter, samtidig stenger akuttmottaket i Fredrikstad for nye pasienter.

I tillegg til pasienter skal alt fra biobanker med biologisk materiale, 280 senger, kunst til avansert medisinsk utstyr flyttes.

Sykehuset på Kalnes

FLYTTING: I november skal alle pasienter flyttes til Kalnes og sykehuset i Fredrikstad stenges.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Kjekt å vite for deg som skal til Kalnes

Sykehuset har sendt ut informasjon til innbyggerne i Østfold. Her er noen av punktene du kan merke deg.

Nye ruter

NYE RUTER: Østfold kollektivtrafikk setter opp nye bussruter til Kalnes.

Foto: Østfold kollektivtrafikk

Hvor kan jeg parkere?

Parkeringsplassene for pasienter og besøkende er adskilt på eget parkeringsområde og koster 18 kroner timen/40 kroner natten. Det er totalt 1350 parkeringsplasser, 350 er satt av til besøkende og pasienter.

Det er også nye bussruter til Kalnes. De finner du her:

Hvor skal jeg?

Når du kommer til en planlagt avtale kan du registrere deg i en selvsjekkautomat i vestibylen ved hovedinngangen. Da får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone eller hvilket legekontor du skal gå til. Du kan også få en personlig kode på sms.

Sulten?

Kafeen holder til i rett ved inngangen til sykehuset i 1. etasje. Her får du kjøpt både kald og varm mat. Den er åpen for besøkende, pasienter og ansatte.