Slik blir Miljøpartiets kanalbru

Med posisjonsplass i bystyret og samarbeidsavtale i boks, kan Miljøpartiet De Grønne starte jobben med å gjøre Moss til en sykkelby.

Kanalbrua Moss sykkelvei illustrasjon

Miljøpartiet har politisk ryggdekning for sin sykkelveiplan i Moss, etter at bystyret ble konstituert. Først og viktigst er å legge til rette for sykler over kanalbrua, sier gruppeleder Jonas Sjolte.

Foto: Illustrasjon: Sondre Schou Hauger

Og det trengs, sier gruppeleder Jonas Sjolte i MDG.

– I dag er sykkelandelen 2 til 4 prosent i Moss. Vi kan mangedoble dette ved å legge ting til rette.

Første stopp: Kanalbrua

– Det viktigste er området rundt Kanalbrua, sier Sjolte.

– Der er det utrolig dårlig tilrettelagt for syklister, og området deler byen i tro. Den store begrensingen gjelder barna, det er vel knapt noen foreldre som tør å sende barna sine ut på sykkel i det området der. Får vi orden der, kan vi også få mye mer fart i satsingen på sykkel blant de yngre, de kan komme seg selv til fritidsaktiviteter og skole.

Kan følge opp egen sykkelplan

MDG la i slutten av august fram sin plan for et hovedsykkelveinett. Nå er andre politikere mer lydhøre en de var. Samtidig er ikke pengene som ble satt av til sykkeltiltak i år brukt opp. Rundt halvparten av fire millioner kroner på årets budsjett er ikke brukt opp, og overføres til neste år, opplyser Cecilie Kildahl, som er prosjektleder for Grønn Kommune i Moss.

Kanalbrua Moss

– Det er vel knapt noen foreldre som tør å sende barna sine ut på sykkel der, sier gruppeleder Jonas Sjolte i Moss MDG om kanalbrua i Moss.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Resten overføres til 2016-budsjettet, og rådmannen har foreslått å fylle på med to millioner kroner.

– Så langt har egentlig proppen i systemet vært å få aksept for ting, sier Sjolte. Pengene ble overført videre fordi man ikke har fått gjort nok. Men nå har vi den politiske ryggdekningen vi trenger for å sette i gang sykkelsatsingen.

–Vi har forankret veldig mye av sykkelplanen i samarbeidsavtalen, fortsetter Sjolte, vi har nesten fått det politiske pushet og den rykkdekningen vi kan drømme om for å få dette gjennom. Selvfølgelig er det mye annet som skal klaffe, mange detaljer med Statens vegvesen og mange praktiske løsninger som må på plass. Men vi har det vi trenger for å komme i gang.