Slik blir Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo

Vinneren av den internasjonale arkitektkonkurransen er kåret. Atelier Oslo vant konkurransen som hadde 97 andre bidrag.

Vinneren av Sukkerbiten-konkurransen

Slik kan det nye Fotografihuset i Bjørvika se ut. Atelier Oslo vant med forslaget «Trelett», som nå skal bearbeides.

Foto: Atelier Oslo

Vinnerprosjektet heter «Trelett» og er tegnet av Atelier Oslo i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE landsskapsarkitekter.

Vinnerne er tildelt 700.000 kroner i førstepremie av en premiepott på 2 millioner kroner.

Partiene i Oslo har vært splittet om det skal være et friområde eller et fotografihus på Sukkerbiten. I juli skrev Klassekampen at opposisjonen i hovedstaden var delte i saken. Fotografihuset skal etter planen stå klart i 2023.

I pressemeldingen på Hav Eiendom sine sider sier administrerende direktør Kjell Kalland at Sukkerbiten skal gi plass til Fotografihuset, samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten.

Fotografihuset blir på mange måter Norges svar på fotosenteret Fotografiska i Stockholm. Nå skal arbeidet med å bearbeide vinnerutkastet i gang.

– Krevende arbeid

Daglig leder i Fotografihuset, Erling Johansen, sier de er veldig fornøyde med vinnerforslaget.

– Vi er veldig glad for denne løsningen og synes det er en flott helhetsløsning for området. Og så gir det mye tilbake til byen og til alle som er opptatt av friområder, aktivitet, bading og badstu og alt som skal skje i området, sier han.

Johansen sier konkurransen har vært overveldende.

– Veldig mange av forslagene gikk langt utover reguleringsplaner og det ene og det andre, så vi måtte se på hvilke forslag som kunne la seg tilpasse.

– Det har vært et krevende stykke arbeid, men vi mener den vinneren som er kåret møter de fleste behov på en god måte, så må vi kna på de tingene som krever det.

Ikke fornøyde med utkastet

Sukkerbitens venner som har arbeidet for et friluftsområde på Sukkerbiten, er ikke fornøyde med utkastet. De mener dette blir et uteområde for Fotografihuset og ikke for byens befolkning.

– Det vil være et stort feilgrep å bebygge øya Sukkerbiten foran Operaen med noe slikt. Her bør Oslo få en flott sjøpark - et sterkt symbol på «byen mellom fjorden og marka», der folkelig friluftsliv prioriteres i begge ender, sier Sverre Jervell i en pressemelding til NRK.

Johansen svarer at et friområde er et friområde.

– Dette er en løsning som binder sukkerbiten fint til fjorden og aktivitetene. Hvor nedtrappingen mot syd åpner for all slags aktivitet på en realistisk måte, både for reguleringsplaner, biologisk mangfold og hensynet til fredning, vern og naturen ved Akerselvas utløp.