Slik blir det nye beredskapssenteret

Justisministeren mener senteret vil bli en revolusjon for norsk beredskap, men ordføreren i Oppegård kommune frykter for høye støynivåer.

Nye beredskapssenteret på Taraldrud

NYTT SENTER: Skytebane, øvingsområder og helikopterhangar er noe av hva det nye beredskapssenteret skal bestå av.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Det nye nasjonale beredskapssenteret for politiet som skal ligge på Taraldrud i Ski kommune, skal tas i bruk i løpet av 2020.

I dag blir statens planer for senteret lagt ut på offentlig høring.

– Det kommer til å være en revolusjon for norsk beredskap. Det vil gi en unik mulighet for å samordne ressursene og skape god beredskap for hele landet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Senteret vil blant annet bestå av en kunstig landsby kalt SIBO-landsby, der politiet kan øve på skarpe situasjoner inne- og utendørs. I tillegg er det planlagt innendørs og utendørs skytebane, flere kontorer og en helikopterhangar som kan romme tre politihelikoptre.

Hovedbygget av det nye beredskapssenteret

SØRSIDEN: Hovedbygget, sett fra sørsiden. Kontorfasiliteter til venstre, helikopterhangar til høyre.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Det blir tre helikoptre som kan være klare på 15 minutter, som man kan sende ut til ulike deler av landet dersom det er behov for det, forteller Amundsen.

Beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste.

Frykter for støy

Det er staten selv som skal vedta planen, men først skal kommuner og berørte få uttale seg. I nærområdene i Oslo, Oppegård og Ski er det bekymring for hva etableringen vil bety for støy fra både skyting og helikoptre.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård

Ordføreren i Oppegård kommune Thomas Sjøvold (H).

Foto: Elin Martinsen / NRK

– Vi har hele tiden vært imot denne planen. Det som berører oss aller mest er hvordan støyen vil gå ut over våre innbyggere, barnehager og skoler i vår kommune. Staten gir her inntrykk av at all støy som ikke gir hørselsskader er greit, sånn ser ikke vi det, sier Thomas Sjøvold, ordføreren i Oppegård kommune.

Han mener også at staten må finne løsninger for hvordan de skal erstatte de store fritidsarealene som forsvinner som følge av anlegget.

– Staten må redegjøre for hvilke kompenserende tiltak de skal tilby vår befolkning, som en erstatning for de store områdene av nærmarka som de ødelegger og som vi ikke lenger kan bruke til rekreasjon, forteller Sjøvold.

– Vi er ikke interessert i konflikter

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp)

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det var i oktober i fjor at det ble besluttet at beredskapssenteret skulle bli plassert på Taraldrud. Amundsen er klar på at han vil høre på de berørte for å unngå en vedvarende konflikt.

– Vi er selvfølgelig åpen for de problemstillingene som måtte reise seg. Vi er ikke interessert i konflikter, vi vil ha gode naboer på Taraldrud og det skal vi også legge til rette for, sier Amundsen.