Slår alarm om fare for pasienter

Intern varsler på Haldenklinikken mener forholdene kan utgjøre en fare for pasientene.

Haldenklinikken åpnet
Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Driften på distriktspsykiatrisk senter i Halden, DPS Haldenklinikken, er til dels uforsvarlig, det mener en intern varsler. Varsleren som jobber ved klinikken mener forholdene kan utgjøre en fare for pasientene, og har varslet både sykehusledelsen og mellomledere.

I et tre sider langt brev som er stilet til direktøren, mellomledere og overlegene i divisjonen, beskriver han forhold han mener gir manglende kvalitet på behandlingen. NRK Østfold har vært i kontakt med varsleren som ikke ønsker å uttale seg til pressen.

Varsleren skriver at den lave bemanningen på spesialist-siden går utover pasientene - at det gir en drift som til dels er uforsvarlig. I brevet beskriver varsleren et stort overbelegg og et enormt arbeidspress.

Krever svar på hva ledelsen vil gjøre

Varsleren krever svar på hva ledelsen vil gjøre for å bedre situasjonen på Halden-klinikken.

Just Ebbesen

Direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen

Foto: Sykehuset Østfold

Direktør for Sykehuset Østfold, Just Ebbesen vil ikke kommentere innholdet i varslet, men sier forholdene er forsvarlige, selv om de har hatt problemer med rekrutteringen;

- Jeg er bekymret for rekrutteringssituasjonen når det gjelder noen spesialister. Så er det sånn at alle enheter ved sykehuset har potensialet til å bli bedre, men jeg har ingen grunn til å være spesielt urolig for at det tilbudet som gis DPS'ene skulle være for dårlig.

Mener tilsynsmyndigheter bør varsles

Varlsleren ved DPS Halden klinikken mener på sin side at den lave bemanningen er så alvorlig at tilsynsmyndigheter bør varsles. Tillitsvalgt for overleger som jobber innenfor det psykiske helsevernet, Kristin Karstad gir ham delvis støtte;

- Vi har hatt inntrykk av at sikkerheten vel er ivaretatt, det er jo leger der, men det er et stort arbeidspress.

Varsleren kaller det til dels uforsvarlig drift, er han da alene om å mene det?

-Nei det er han ikke. Jeg tenker at trykket er så stort på å få pasienter friske og ut til videre poliklinisk behandling at man må bruke litt kraftige ord for å bli forstått.

NRK Østfold har vært i kontakt med varsleren. Han ønsket ikke å la seg intervjue.

Les også: – Vi er bekymret for pasientene