Slår alarm om asylsøkeres helse

Kommuneoverleger i Indre Østfold slår alarm om uverdige helseforhold på asylmottak. Legene mener de oppfordres av staten til å se på en gruppe mennesker som mindreverdige.

Hobøl statlige mottak

Flere av asylsøkerne på mottaket i Hobøl sliter med helsen.

Foto: Heidi Gomnæs

For tiden bor det 38 asylsøkere på Hobøl statlige mottak i Østfold som har fått avslag på sin søknad om asyl. De skal sendes ut av landet, men av ulike årsaker har tvangsretur ikke vært mulig.

Mange av dem er syke, forteller mottaksleder Ruth Kielland. Og de får ikke den hjelpen de trenger.

Mottaksleder Hobøl statlige mottak Ruth Kieland

Mottaksleder Hobøl statlige mottak, Ruth Kieland er bekymret for helsen til de som er på mottaket.

Foto: HEIDI GOMNÆS / NRK

– Vi ser at helsesituasjonen deres blir dårligere og dårligere jo lengre de bor i landet. De har ikke råd til å gå til lege eller tannlege, sier hun.

Mottakslederen forteller at de blant annet har beboere med diabetes, nyresvikt, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser.

Asylsøkere med endelig avslag har ikke tilgang til det ordinære helseapparatet, kun til nødhjelp.

Etisk dilemma

Situasjonen har fått kommuneoverlegene i flere av kommunene i Indre Østfold til å reagere. Nå ber de Fylkesmannen om faglige og legeetiske råd i saken.

– Det er vanskelig å se mennesker som har behov for legehjelp når vi ikke har lov til å gi det, sier kommuneoverlege Heidi Solvang i Hobøl.

– Vi har utdannet oss til å hjelpe mennesker. Det å sitte og sortere og rangere mennesker er ikke greit.

Kommuneoverlege i Hobøl Heidi Solvang

Kommuneoverlege Heidi Solvang i Hobøl og hennes kolleger i Indre Østfold er kritisk til regelverket som hindrer legene i å gi nødvendig helsehjelp til asylsøkere som har fått endelig avslag.

Foto: HEIDI GOMNÆS

Dette er asylsøkere med endelig avslag som i utgangspunktet skal hjem. Er det da riktig at de skal ha like rettigheter som andre?

– Så lenge de er i landet vårt og har et helseproblem, synes jeg de skal ha rett til hjelp med de sykdommene de har i påvente av å bli sendt ut av landet, sier Kielland.

Utover akutt helsehjelp, setter mangelen på norsk personnummer en effektiv stopper for videre hjelp fra det norske helsevesenet.

Sender saken videre

Kommuneoverlegene reagerer på regelverket som regulerer denne ordningen. I sitt brev til Fylkesmannen skriver de at asylsøkerne ikke har penger til å legge ut for medisinene selv. Dermed hjelper det ikke at UDI kan refundere utgifter til medisiner for asylsøkerne. Legene mener Staten på denne måten legger opp til at de skal se på en gruppe mennesker som mindreverdige.

«Dagens regelverk hindrer legene i å gjøre den legeetiske plikten og yte hjelp til de som trenger det», heter det i legenes brev.

Fylkesmannen i Østfold har nå bedt Helsedirektoratet svare på spørsmålene fra kommuneoverlegene i Indre Østfold.

Hobøl asylmottak

Hobøl statlige mottak har i dag 150 plasser.

Foto: HEIDI GOMNÆS / NRK