Slapp tre måneder i fengsel på grunn av sommel

En sarping i femtiårene er dømt for å ha svindlet til seg 345.000 kroner i ledighetstrygd. Saken lå ubehandlet i nesten to år hos påtalemyndigheten, og det førte til at sarpingen må sone to måneder i fengsel i stedet for fem.

NAV-logo

Mannen svindlet til seg 345.000 kroner fra NAV.

Foto: Brennpunkt

Saken var oppe for tingretten i Sarpsborg på torsdag. Der tilstod mannen at han hadde levert meldekort uten å krysse av for alt han hadde arbeidet i en periode fra 2010 til januar i 2012.

På den måten hadde han fått utbetalt 345.000 kroner i arbeidsavklaringspenger som han ikke hadde rett på. I retten innrømmet mannen at han var klar over at han fikk penger han ikke hadde krav på.

Brudd på EMK

Saken mot mannen var ferdig etterforsket og klar for utferdigelse av endelig siktelse i november 2012. Likevel ble den liggende ubehandlet fram til oktober i år før forslag til endelig siktelse ble oversendt statsadvokatembete.

– Dette innebærer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel om behandling innen rimelig tid. Dette må få betydning for straffutmålingen, står det i dommen fra Sarpsborg tingrett

– Tenkt på saken hver dag

I retten bekreftet også mannen at den lange saksbehandlingstiden har vært en byrde. Han har gått og tenkt på saken daglig i to år og har ikke kunnet gjøre seg ferdig med den.

Påtalemyndigheten foreslo en dom på fengsel i seks måneder, men at fire måneder av straffen blir gjort betinget med en prøvetid på to år.

Etter en samlet vurdering kom retten fram til straff i tråd med påtalemyndighetens forslag. Det betyr at mannen må sone to måneder i fengsel, mens resten av straffen slettes dersom mannen ikke gjør noe galt de to neste årene.

Tingretten vurderte om mannen kunne dømmes til å utføre samfunnsstraff:

– Retten er etter en helhetsvurdering kommet til at samfunnsstraff ikke kan forsvares ved et trygdebedrageri av denne størrelse selv om påtalemyndigheten er vesentlig å bebreide for lang saksbehandlingstid, står det i dommen.

Kunne gitt seks måneders fengsel

Retten slår fast at uten den lange saksbehandlingstiden og mannens tilståelse ville et halvt års ubetinget fengsel være en aktuell reaksjon. Mannens tilståelse ville kunne bidra til at en måned ble gjort betinget.

Med andre ord er konsekvensen av at saken ble liggende ubehandlet hos påtalemyndigheten i nær to år at manne slipper med å sone to måneder i fengsel i stedet for fem.

Sarpingen fikk lest opp dommen i tingretten torsdag formiddag, og valgte å ta betenkningstid.

Sarpsborg tingrett

Sarpsborg tingrett har gjort en stor del av dommen betinget fordi saken lå lenge hos påtalemyndigheten.

Foto: Rainer Prang / NRK