Slakter regjeringens Saugbrugs-kutt

Både LO og Arbeiderpartiet raser mot at Norske Skog Saugbrugs i Halden mister 45 millioner kroner i kraftkompensasjon.

Norske Skog Saugbrugs - Halden

LO Østfold mener avslaget på søknaden om C02-kompensasjon til Saugbrugs er et alvorlig slag for treforedlingsindustrien i Østfold.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Jeg syns det er svært trist og skuffende, og understreker at denne regjeringen ikke har noen god industripolitikk. Spesielt ikke for treforedlingsindustrien, som er den største og viktigste vi har i Østfold, sier distriktssekretær Ulf Lervik i LO Østfold til NRK.

Norske Skog Saugbrugs har søkt Klima- og miljødepartementet om såkalt C02-kompensasjon, fordi det har blitt dyrere for spesielt kraftkrevende industri å bruke strøm etter at EU innførte sitt kvotehandelsystem.

– Bedrøvelig politisk håndverk

Men forutsetningen for å få kompensasjonen er at bedriftene har kraftkontrakter som er inngått etter at kvoteordningen ble innført i 2005, og departementet avslo i fjor Saugbrugs' søknad.

Heller ikke klagen har nådd frem, og det betyr et årlig tap på 25 millioner kroner for den tradisjonsrike industribedriften i Halden. I tillegg får de heller ikke 20 millioner kroner i kompensasjon fra i fjor.

Stein Erik Lauvås (Ap) er partiets førstekandidat-

Stein Erik Lauvås (Ap) kaller det bedrøvelig politisk håndverk av regjeringen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Det er et veldig alvorlig signal, og en alvorlig sak for Norske Skog Saugbrugs og Halden, sier Lervik.

Stortingsrepresentant og leder av Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås tar enda sterkere ord i sin munn.

– Det er bedrøvelig politisk håndverk av regjeringen og departementet. Dette er mye penger for en bedrift hvor ledelse og ansatte har jobbet skulder ved skulder for at det skal bli en effektiv drift.

– Som takk for dette får man altså nei fra departementet, med den begrunnelsen at man ikke har opplysninger nok. Da burde vel departementet etterlyst de opplysningene, og ikke bare avslått det, tordner Lauvås overfor NRK.

– Må følge forskriften

Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou mener det er beklagelig at Norske Skog Saugbrugs mister CO2-kompensasjonen. Men hun peker på at bedriften selv har bommet på frister og planer, og at departementet ikke hadde noe annet valg enn å avslå søknaden.

Ingjerd Schou

– Bedriftene må følge det som står i forskriften, sier Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Foto: Bjørn Ivar Voll

– Det høres jo veldig kaldt ut, men dette er en ren teknisk beslutning.

– Det er ingen tvil om at når de ikke får denne kompensasjonen så har det også store økonomiske konsekvenser. Men bedrifter må følge det som står i forskriften, sier Schou.

Hun mener også at regjeringen har gitt Saugbrugs tilstrekkelig med muligheter til å rette opp i årsakene til at de fikk avslag.

– Dette er ikke gjort bare ved å se på et ark og så fatte beslutningen. Det har vært tett kontakt, og man har hatt muligheten til å godtgjøre og sannsynliggjøre, og det har man ikke klart.