Slakter prosjektstyring

ISS og Halden kommune slakter prosjektstyring i Halden ishall. Det hevdes at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

Halden ishall

Både rådmannen i Halden kommune og ISS gir strykkarakter til gjennomføring av ishallutbygging og sammenblanding av roller under utbyggingen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune, Halden Ishall Eiendom AS (nå skiftet navn til Halden Arena AS) og ISS har gjennomgått gjenstående arbeider på ishallen og disse vil bli gjennomført så snart som praktisk mulig, heter det i en pressemelding fra kommunen og ISS onsdag morgen.

Partene har nå gjennomgått og blitt enige om ansvaret for ferdigstillelse av gjenstående arbeider som er nødvendige for at ishallen skal få er ferdigattest og dermed permanent driftstillatelse.

Les pressemeldingen fra ISS-Halden kommune 17.11.2010 (pdf-fil):

Felles pressemelding ISS - Halden kommune

Les vedlegg til pressemeldingen; Milepæler i ishall-prosjektet skrevet av Halden kommune og ISS (pdf-fil):

Vedlegg til pressemeldingen - milepæler

Les også:

Per Egil Pedersen

- ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter, sier rådmann Per Egil Pedersen.

Foto: Kjetil A. Berg

- Byggeprosjekt ute av kontroll

Samtalene mellom ISS og Halden kommune har ifølge pressemeldingen vært nødvendige for å avklare ansvaret for mangler relatert til den "gamle" ishallen og ansvaret for ferdigstilling av hallen i henhold til avtale mellom kommunen og ISS av juni 2009.

- Halden kommune er meget fornøyd med at avtalen fra juni 2009 mellom ISS og Halden kommune følges slik at ishallen ferdigstilles.

ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter, kommenterer rådmann Per Egil Pedersen.

Rådmannen legger til at dersom ikke kommunen også hadde tatt økonomisk ansvar utover opprinnelige stilte lånegarantier, ville ishallen etter all sannsynlighet ikke vært i bruk i dag.

Les også:


- Uheldig sammenblanding av roller

- ISS har stått ved avtalen med kommunen og sørget for fullføring av ombyggingen av Halden ishall som var fullstendig uten kontroll og profesjonell styring.

Det finnes hverken skriftlige avtaler med entreprenører eller andre leverandører og det har vært meget uheldig sammenblanding av roller og personfellesskap i saken, sier direktør Trond Svenskerud i ISS.

I pressemeldingen heter det at ISS, på bakgrunn av blant annet den sentrale rolle en deres betrodde medarbeidere hadde i prosjektet, har bidratt til å rydde opp i prosjektet og ta ansvar for ferdigstillelsen av ishallen.

Les også:

Kranglet om oppgjør

I oktober i år brøt det ut "full krig" mellom entreprenøren ISS Fascility Services og Halden kommune om byggearbeidene i Halden ishall.

ISS mente kommunen forsøker å true selskapet til oppgaver det ikke er inngått avtaler om på ishallen, og at kommunen heller ikke hadde betalt utestående regninger pålydende rundt to millioner kroner.

Kommunen hevdet på sin side at ISS ikke har gjort ferdig jobben slik det er avtalt, og holder derfor tilbake pengene.

- Nå er det slutt på tålmodigheten. Jeg har aldri opplevd maken, sa direktør Trond Svenskerud i ISS-avdelingen for Eiendomsdrift til nrk.no i oktober.

I dagens pressemelding forteller nåværende styreleder at pengene til ISS vil bli utbetalt.

- Som styreleder i Halden Arena AS som har hatt ansvaret for å følge opp avtalen med ISS på vegne av Halden kommune, er jeg glad for ishallen blir ferdig slik at vi kan konsentrere oss om drift, sier styreleder Jan Wiig.

Byggekostnader fordoblet

I pressemeldingen fra Halden kommune og ISS står det at det ikke er ført byggeregnskap for ishallsprosjektet.

I følge pressemeldingen var byggekostnader pr 31.12.2008 på 18,4 mill inkl byggelånsrenter, men eks mva iflg årsregnskap 2008 for Halden Ishall eiendom AS.

Oversikt over kostnadene etter 1.1.2009 baserer seg på opplysninger fra ISS, som hadde avtale med Halden ishall eiendom AS om å ferdigstille ishallen.

Kostnader bokført hos ISS etter 1.1.2009 utgjør 17,7 mill kr eks mva.

Til sammen blir dette ca 37 - 38 mill kr ink byggelånsrenter, men eks mva. for ombyggingsprosjektet, og i størrelsesorden 46 mill kr ink mva og finanskostnader.
Beløpet inkluderer noen mindre kostnader i forbindelse med nylig inngått sluttavtale.

I forhold til utgangspunktet på 19,8 mill kr viser dette estimatet at prosjektkostnadene nesten er fordoblet, heter det i pressemeldingen fra ISS og Halden kommune.

- Tallene er verifisert av revisor Jørn Løken, som er revisor for Halden ishall og fra økonomidirektør Jim Nymoen i ISS, sier rådmann Per Egil Pedersen til nrk.no.

2009 basert på ISS-tall

Ved årsslutt 2008 viste byggeregnskapet for Halden Ishall Eiendom AS at det var benyttet i overkant av 18,3 millioner kroner.

Inklusive i beløpet lå renter og andre omkostninger på rundt en million kroner.

I tillegg lå utgiftene til brannkummer for Gimle skole, vegg i vegg med ishallen, på 349 000,- kroner, som selskapet mente kommunen skulle betale og ikke skulle belastes Halden Ishall Eiendom AS.

Under forutsetning av at Halden kommune tok utgiftene med brannkummer, heter det i revisjonsrapporten per 20. februar 2009 at estimerte byggekostnader, inklusive byggelånsrenter frem til 19. februar 2009, er på rundt 24,3 millioner eksklusive moms.

Halden ishalls revisor, Jørn Løken, bekrefter overfor nrk.no at han har avgitt en revisjonsberetning per 31.12.2008.

- Vår beretning angår regnskapsåret 2008 for Halden Ishall Eiendom AS. De kostnadene ISS har hatt i ettertid har ikke vi vært involvert i. Vi er ikke revisor for ISS, sier Løken.

Økonomidirektør Jim Nymoen har ikke vært tilgjengelig for kommentar onsdag.