Montelius-saken: Slakter granskningsrapport

Advokat mener Halden kommunes granskingsrapport av Asbjørn Montelius er verdiløs.

Asbjørn Montelius

INGEN GRUNN TIL Å KRITISERE. Det er ingen grunn til å kritisere Asbjørn Montelius, skriver hans advokat i en 94 siders mot-rapport til Halden kommune.

Foto: Joakim S. Enger

I oktober ble granskingsrapporten av suspendet byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, presentert.

Den inneholdt massiv kritikk av byggesakslederen, og han ble kort etter suspendert fra sin stilling.

Helge Skaaraas - som representerer Asbjørn Montelius, sa i bakkant av Montelius-rapporten, at han mislikte kommunens offentliggjøring av den.

Han sa også at han ville komme med en egen granskning av saken.

Nå foreligger mot-rapporten.

Les mer:

Advokat, Helge Skaaraas

UFORSVARLIG AV KOMMUNEN. Granskningsrapporten har i følge Helge Skaaraas så mange svakheter, at han mener kommunen ikke kan benytte den i videre håndtering av Montelius-saken.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

- Ikke funnet grunnlag for kritikk

Mens Haldens kommunes granskere mener å ha oppdaget formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser, har ikke Skaaraas funnet noe kritikkverdig.

- Vi har gjennomgått de sakene, som har dannet grunnlag for granskernes kritikk av Montelius. Det er ikke grunnlag for kritikk av Montelius håndtering av sakene.

Det er heller ikke saklig grunn for å så tvil om tilliten til ham, heter det i en pressemelding fra advokatkontoret Bjørge-Skaaraas & co tirsdag ettermiddag.

Les mot-rapporten på 94 sider (pdf):

Mot-rapport

Les også:

Alexandra Bech Gjørv,Gudrun Haabeth Grindaker

IKKE UAVHENGIGE NOK. Helge Skaaraas peker i sin rapport på at granskerne ikke har vært uavhengige nok i forhold til oppdragsgiver Halden kommune. Advokat og gransker Alexandra Bech Gjørv (t.v.) her sammen med rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

- Mangler uavhengighet

Helge Skaaraas skriver i pressemeldingen at gjennomgangen av granskningsrapporten i Montelius-saken har avdekket flere svakheter.

- Svakhetene er av en slik karakter at det vil være uforsvarlig av Halden kommune å basere den videre håndteringen av Montelius-saken på granskningsrapporten, heter det fra Skaaraas.

Hans viktigste argumenter i mot-rapporten:

-Granskerne har ikke i tilstrekkelig grad operert uavhengig av Halden kommune som oppdragsgiver

-Granskerne har ikke etterlevd reglene om Montelius`krav på innsyn i anklagene som er rettet mot ham

-Granskerne har, ved ikke å gi Montelius innsyn i kildematerialet, fratatt Montelius retten til en effektiv imøtegåelse av påstandene som er rettet mot ham

-Montelius har handlet i tråd med forvaltningslovens habilitetsregler

-Granskingsrapporten inneholder en rekke beskrivelser av faktiske forhold som ikke er korrekte

-Granskingsrapportens konklusjoner og anbefalinger har derfor begrenset verdi

Les også:

Stiller seg uforstående til Skaaraas-påstander

Jeg er uforstående til at granskingen ikke har vært uavhengig

Rådmann i Halden kommune Gudrun Haabeth Grindaker

Rådmannen i Halden kommune, stiller seg uforstående til påstandene i Helge Skaraas mot-rapport.

- Først og fremst har jeg i dag ikke kunnet prioritere å lese dokumentet som er oversendt fra Skaaraas, sier hun til NRK og fortsetter

Jeg er uforstående til at granskingen ikke har vært uavhengig, sier hun.

Granskningsrapporten har begrenset verdi, skriver Skaaraas. Hva mener rådmannen om det?

- Vi forholder oss til at Hjort, som er et anerkjent firma med bred kompetanse innenfor feltet, har levert en grundig rapport, sier Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Avsluttet rapport uten Montelius

Kontrollutvalget i Halden kommune ble varslet om påstandene mot Montelius for noen år tilbake, men valgte å ikke granske sakene.

Montelius selv har sagt nei til å møte granskerne, og rapporten er derfor avsluttet uten at han er blitt intervjuet. Da rapporten ble presentert for formannskapet i høst kom det frem at granskingen har tatt tid fordi de har jobbet for å få Montelius i tale.

Advokat Alexandra Bech Gjørv beklaget under presentasjonen av rapporten at Montelius ikke har ønsket å snakke med dem.

– Det hadde vært viktig for opplysning av saken og rettssikkerhet at Montelius hadde snakket med oss, sa hun.

I rapporten og pressemeldingen fra Helge Skaarass tirsdag pekes det på at Asbjørn Montelius ikke skal være gitt tilstrekkelig innsyn i anklagene mot seg.

- Jeg er litt usikker på hva det her menes. Menes det her innsyn i varslene eller handler det om det granskerne har ønsket å konfrontere Montelius med?

Hvis det gjelder det siste, må spørsmålet rettes mot Hjort AS, sier rådmannen og viser til advokatfirmaet som gjennomførte granskingen.

- Jeg mottok dette dokumentet fra kommunen i ettermiddag og har derfor ikke kunnet sette meg inn i innholdet ennå. Derfor kan jeg dessverre heller ikke besvare dine spørsmål, skriver Alexandra Bech Gjørv i en epost til NRK.

Les mer:

- Måtte orientere pressen

Det er ikke grunnlag for kritikk av Montelius håndtering av sakene

Advokat Helge Skaaraas

I pressemeldingen fra Helge Skaaraas tirsdag ettermiddag heter det at det var viktig å formidle hovedinntrykkene fra mot-rapporten til pressen, fordi det har vært skrevet mye om saken.

- Bakgrunnen for at vår gjennomgang sendes pressen , er at Halden kommune - til tross for at det dreier seg om en personalsak, og til tross for at Montelius motsatte seg offentliggjøring, valgte å offentliggjøre granskingsrapporten, skriver Skaaraas i sin pressemelding.

Han tilføyer at det har vært skrevet en rekke artikler om Montelius-saken, og at et flertall av disse i større eller mindre grad har vært basert på granskningsrapporten.

- Vi ser det derfor som viktig at mediene får tilgang til vår gjennomgang, som på mange områder gir grunnalg for å korrigere den fremstillingen som saken tidligere har fått, skriver Helge Skaaraas.

Les også:

Les Halden kommunes granskingsrapport av Asbjørn Montelius her