Kontrollutvalget slakter granskingsrapport

Kontrollutvalget i Drammen ønsker ytterligere gransking av kommunens kjøp av konsulenttjenester i sykehussaken. De sender granskingsrapporten i retur.

hemmelige dokumenter drammen kommune

Buskerud kommunerevisjon har gransket forholdene rundt Drammen kommunes kjøp av konsulenttjenester i sykehussaken.

Foto: Faksimile

Kontrollutvalget mener at viktige forhold ikke er belyst i rapporten fra Buskerud kommunerevisjon.

– Rapporten sendes tilbake til Buskerud kommunerevisjon IKS for videre vurdering av forholdene, som spesielt gjelder ordføreren og rådmannens rolle i saken, sier leder Arne Martinsen i kontrollutvalget.

På et møte tirsdag kveld ble det vedtatt å sende granskingsrapporten i retur. Det ble vedtatt med fem mot én stemme.

Les: Kritisk til granskingsrapport

Hyret PR-byrå i sykehussaken

Bakgrunnen for granskingen er at Drammen kommune hyret konsulentselskapet First House for å få hjelp til å påvirke slik at sykehuset ble liggende i byen.

Dokumenter ble holdt hemmelig, og pressen og politikere ble nektet innsyn i dokumentene. Dette ble klaget inn for Fylkesmannen, som konkluderte med at kommunen urettmessig hadde holdt korrespondansene mellom First House og ledelsen i kommunen borte fra offentligheten.

Les: Høyre må offentliggjøre hemmelige First House-dokumenter

Les: Ordføreren legger seg flat

Ordføreren ba selv kontrollutvalget se på saken. Utvalget bestilte gransking fra Buskerud kommunerevisjon.

Vil bruke eksperter utenfra

Drammens Tidende skrev tirsdag at rapporten fra Buskerud Kommunerevisjon inneholder faktafeil, noe utvalget mener må undersøkes nærmere.

– Vi er opptatt av at det ikke skal henge igjen noe som kan mistenkeliggjøre kommunen, og derfor bør vi snu flere steiner. Noe ordføreren også etterspurte i sin bestilling til kontrollutvalget før jul, sier Arne Martinsen, som leder kontrollutvalget til NRK.

Kontrollutvalget ber også kommunerevisjonen vurdere å bruke eksperter utenfra når de skal se på saken på nytt.