Skyttere skjønner ikke ny våpenlov

Flere skytterklubber reagerer på et nytt forslag fra våpenlovutvalget, som foreslår å kreve enda mer kontroll av det norske skyttermiljøet.

Tor Kristiansen i Aron Skytterklubb i Drammen

Tor Kristiansen er en av over 450 medlemmer av Aron Skytterklubb i Drammen. Snart vil en ny våpenlov kontrollere norske våpeneiere enda mer.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK

Som en følge av 22. juli 2011 vil våpenlovutvalget kreve enda mer kontroll av det norske skyttermiljøet, og personer som har skaffet seg våpen lovlig.

Runar Kleverud og Peter Hirth

Runar Kleverud og Peter Hirth ønsker større innsats mot det ulovlige markedet.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK
Claus DeLange i Aron Skytterklubb i Drammen

Claus DeLange mener det meste allerede kontrolleres.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK

– Utvalget har feil fokus

Men utvalget har feil fokus, mener lederne i Aron Skytterklubb i Drammen. Medlemmene her forstår ikke helt hvordan loven skal kunne bli strengere enn den alt er.

I den store klubben på over 450 registrerte medlemmer, er sikkerheten i høysetet. Klubben har ledere som aktivt passer på at medlemmene overholder klubbens sikkerhetsregler - og ikke minst den norske våpenloven.

Men nå skal den 50 år gamle loven revideres, og våpenlovutvalget har kommet med nye forslag som skal øke sikkerheten etter 22. juli i fjor.

Går også mot politiets ønsker

Våpenlovutvalget går også mot politiets ønsker. Selv om utvalget konkluderer med at Norge trenger en ny våpenlov, foreslår det bare mindre innskjerpinger bår det gjelder halvautomatiske rifler - tross politiets ønsker.

Anders Behring Breivik skaffet seg den halvautomatiske rifla han brukte på Utøya på lovlig vis. Breivik bestilte våpenet, en Ruger Mini 14, i utlandet, etter å ha tatt jegerprøven og skaffet seg en politigodkjennelse.

Politidirektør Øystein Mæland var blant dem som etter 22. juli 2011 gikk inn for å foreta innskjerpinger i dagens våpenlov .

– Alt kontrolleres allerede

Claus DeLange er aktivt medlem av Aron Skytterklubb, og ser ikke hva som kan gjøres for å gjøre skyttermiljøet sikrere enn det allerede er.

– Hvis det skal bli strengere enn det er nå, hvordan i all verden skal man få til det? Nå vurderes vandelen vår, oppbevaring av våpen og transport av våpen - alt er regulert ned til den minste detalj, sier DeLange.

Forslaget til våpenutvalget går blant annet ut på å pålegge leger, psykologer og optikere plikt til å melde til politiet om pasienter ikke oppfyller helsekravene til å inneha våpen.

– Kan ikke gjøre legenes og psykologenes jobber

Også skytterklubbene kan bli pålagt å melde fra om forhold som har betydning for våpenlisensen. Leder for Aron Skytterklubb, Runar Kleverud, mener et slikt krav er upassende.

– Vi har ikke kompetanse til å å uttale oss om privatpersoner. Vi er verken psykologer eller leger, så det er et ansvar vi ikke kan ta på oss, sier Kleverud.

– Men det vi kan ta på oss, er å gi tilbakemelding på de aktivitetene som vi holder på med, sier Kleverud.

– Skjerp innsatsen mot ulovlige våpen

Revideringen av våpenloven skal også sørge for tettere oppfølging av våpeneiere, og at hver enkelt jevnlig oppfyller kravene til loven. Dette tror både Kleverud og nestleder i klubben, Peter Hirth, kan ha en god virkning.

– Da kan man muligens luke ut våpeneiere som ikke har den aktiviteten som kreves for å inneha våpen, sier Hirth.

– Men at det vil ha noen virkning på det ulovlige markedet, som florerer, det er å tro på julenissen, sier Kleverud.

De som eier våpen lovlig har man allerede god kontroll på, mener klubblederne. Devil heller at den reviderte våpenloven skal skjerpe innsatsen mot ulovlig våpenbruk.

Wenche og Claus DeLange

Wenche og Claus DeLange er medlemmer av Aron Skytterklubb i Drammen.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK