Miljøvernere fyrer løs mot «bitte liten» miljøbot

Tonnevis med giftig og forbudt bly-ammunisjon har blitt spredd i naturen. Forurenserne slipper med et forelegg fra politiet på 25.000 kroner.

Skeet-skytter på Løvenskioldbanen i Bærum

I mange år trente skytterne med blyammunisjon selv om dette var forbudt. Nå skytes det utelukkende med stål.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg fikk helt hakeslepp da jeg fikk høre om bota og tenkte det måtte være en snakk om en skrivefeil. At det egentlig skulle stå 250.000 eller 2.500.000 kroner, sier Maren Esmark.

Maren Esmark, generalsekretær Naturvernforbundet

Naturvernforbundets Maren Esmark synes politiet har tatt altfor lett på 10 års blyforurensing.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Generalsekretæren i Norges Naturvernforbund er opprørt. Hun mener det er en alt for mild straff for et svært alvorlig miljø-lovbrudd.

Haglpatroner med blykuler har vært forbudt på skytebanene siden 2002. Grunnen til det er at tungmetallet er svært miljøskadelig og helseskadelig.

Blyammunisjon

Ikke lov å bruke disse på skytebanene. Grunnen er de små blykulene (haglene) som er skadelige for dyr og mennesker.

Foto: Anders Fehn / NRK

Nå har Norges Skytterforbund (NSF) fått en bot på 25.000 kroner for å ha brukt blyhagl i patronene.

I fjor vinter måtte NSF innrømme ovenfor NRK at de har latt utøvere innen skeet og to andre leirdue-grener skyte med bly uten tillatelse i mange år.

Forbundet kalte det en glipp at de hadde unnlatt å søke miljømyndighetene om dispensasjon siden 2010. Samtidig har NSF opplyst at det dreier seg om 700.000 skudd årlig. Det utgjør 16,8 tonn.

Sammenlagt over 10 år er det snakk om 168 tonn bly som er skutt ulovlig. Blyet har blant annet havnet i terrenget ved ulike skytebaner, deriblant NSFs egen bane på Skytterkollen i Bærum.

Rapporter fra 2015 og 2016 har vist ekstrem blyforurensning i et skogsområde der. Men også etter at bly-forurensingen ble avdekket er det blitt skutt med bly på denne banen.

Veterinær og toksikolog Aksel Bernhoft

På denne myra er det målt så mye bly i vannet at det er direkte farlig for dyrene som drikker av det, mener seniorforsker Aksel Bernhoft ved Veterinærinstituttet.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi ser veldig alvorlig på de store mengdene som er brukt over den lange perioden, sa seksjonsleder Heidi Morka i Miljødirektoratet til NRK i fjor.

Deretter anmeldte de saken til politiet.

Skytterne tar straff til etterretning

Nylig kom avgjørelsen fra Oslo politidistrikt som har utstedt et forelegg til NSF på 25.000 kroner.

– Forbundet synes det er leit at vi er bøtelagt, men tar det til etterretning.

Det skriver generalsekretær Arild Groven i en e-post til NRK. Verken han eller presidenten vil stille til intervju om saken.

Botas størrelse står virkelig ikke i forhold til lovbruddets alvorlighetsgrad, mener Naturvernforbundet.

– Her har det foregått alvorlig forurensning i mange, mange år, og så får de en bitte liten bot. Jeg synes det sender helt feil signaler, sier Esmark i naturvernforbundet.

Hun viser til at Oslo Sporveier fikk 1 million kroner i bot for å ha sølt 28.000 liter olje til Alnaelva.

– Her er miljøkonsekvensene enda verre. Samtidig får NSF et forelegg som er mye mindre, sier generalsekretæren.

NRK har vært i kontakt med politiadvokaten ved Oslo Politidistrikt som har skrevet forelegget. Han ønsker ikke å kommentere forelegget før det er klart om Norges skytterforbund vil vedta det eller ikke.

Også anmelder er kritisk

Miljødirektoratet er fornøyd med at politiet har gitt skytternes forbund et forelegg. Men de er også de skuffet over størrelsen.

Vi synes imidlertid forelegget er satt for lavt tatt i betraktning av at lovbruddet har pågått over lang tid, skriver Cecilie Blom, fungerende seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Hun skriver også at blyhagl på skytebaner er forbudt på grunn av de alvorlige effektene bly kan ha for mennesker og miljø.