Vil skyte 360 dager i turområde.

Eidsberg jeger og fiskerforening søker om å bygge ny bane hvor de kan skyte 360 dager i året. Naboer frykter støy både ved boliger og i turområdet.

Eidsberg jeger og fiskerforenings skytebane

Nye E-18 har ført til at skytetreningen må flyttes fra Bråtan.

Foto: Glenn Thomas Nilsen / NRK

– Bedre egnet sted enn det vi har på tapetet nå, det finnes ikke, mener leder i Eidsberg jeger og fiskerforening, Øyvind Dullum.

Nye E-18 har ført til at foreningen må flytte skytetreningen fra Bråtan, der de holder til nå. For veien gjorde at skyteretningen måtte snus 180 grader, dermed ble nye boliger støyutsatt.

-Uansett hva vi gjorde med voller havnet vi i gul sone i støydempinga og det er ikke aktuelt, sier Dullum.

I pukkverk

Nå søker foreningen Eidsberg kommune om å regulere om et pukkverk, som skal legges ned, til skytebane. Pukkverket ligger i et område som staten har sikret til allmenne friluftsformål.

– Selv om den ene aktiviteten vi utfører bråker så vil jeg si at opplæring av nye jegere og fiskere faller godt inn under den kategorien.

360 dager i året

Foreningen søker om å skyte 400.000 skudd i året, og ha åpen bane 360 dager i året. I dag har de tillatelse til 40.000 skudd per år.

Dullum sier de har tatt høyde for 400.000 skudd i planleggingen, fordi det vil gi de strengeste støykravene.

– I praksis kan vi øke aktiviteten, men det er ikke intensjonen vår. Intensjonen er å få på plass en skytebane som Statens vegvesen tar fra oss.

En utredning Asplan Viak har gjort for foreningen viser at ingen boliger i området vil få støy ut over såkalt gul sone, altså over støykravene staten setter, mens områder nord og øst vil ligge i rød sone.

– Skremmende omfang

– Det er bebyggelsen rundt vi skal være mest mulig nær null i forhold til. En turgåer som går inn i et skyteområde, der vi har flagget oppe og vi har merket at det er skyteområde, må regne med at det bråker, sier Dullum.

– Omfanget virker skremmende, sier Sigmund Vister, talsmann for naboene.

Han mener at når først en tillatelse er gitt til å holde oppe 360 dager i året og skyte 400.000 skudd er det mye som taler for at det blir større skyteaktivitet enn det er ved dagens bane.

Eidsberg jeger og fiskerforening ønsker å etablere to lerduebaner og en riflebane med skiver og «løpende elg».

Skyting på lerduer

To lerduebaner og en riflebane planlegger foreningen på den nye skytebanen i Hærland

Foto: Glenn Thomas Nilsen / NRK

– Skyting er støyende det vet alle og naboene frykter for konsekvenser for sitt lokalmiljø, sier Vister.

Mindre friluftsliv

Det er lysløype og vanlige turstier i området, Vister tror friluftslivet vil lide

-Mange blir skeptiske til å bevege seg, rundt et skyteanlegg. Da reduserer aktiviteten. Det er forståelig, mener Vister.

– I tillegg så vil ulempen med støy være med å påvirke, så vi frykter at aktiviteten også utenfor skiløypa blir redusert. Det er ikke så trivelig å gå ut og bevege seg når det er en del støy i området.

Siden området er sikret for friluftslivet av staten gjennom en såkalt servitutt er fylkesmannen skeptisk til en skytebane i området, sier rådgiver Carl Henrik Jensen.

– Og så er det det at friluftsområder generelt er verdifulle, fordi det er fravær av støy der. Det er det folk ofte oppsøker når de ønsker å drive friluftsliv, de ønsker å komme bort fra støy i hverdagen ellers, sier Jensen.

Fylkesmannen i Østfold mener at Miljødirektoratet må vurdere om en skytebane er i tråd med avtalen staten inngikk med grunneieren i 1969.

Statlig avtale

Vister mener at også lokalbefolkningen også må få si sitt om hvordan denne avtalen skal tolkes. Han viser til at Eidsberg kommune i sin tid var involvert i inngåelse av avtalen og at befolkningen helt sikkert fikk medvirke den gang.

– Så at man skal kunne fjerne avtalen med et pennestrøk er vi kritiske til. Siden staten inngår slike avtaler på vegne av befolkningen er det naturlig at staten involvere befolkningen dersom man skal si opp slike avtaler seinere, mener Vister.