Skylder på foreldrenes utdanning

Foreldrenes utdanningsnivå har mye av ansvaret for dårlige resultater på nasjonale prøver i Rakkestad-skolene. Det sier skolesjef Jørn Authen.

Rakkestadskolen har scoret lavt på de nasjonale prøvene. Det skyldes ifølge skolesjef Jørn Authen, at de som går på universitet eller høgskole, flytter ut av Rakkestad.

Les også: Rakkestad-elever scorer dårligst

Og denne eksporten av unge, høyt utdannede mennesker ut av Rakkestad, mener Authen, er en viktig årsak til at kommunen kommer dårlig ut når det gjelder skoleresultater

– Lavt utdanningsnivå i den voksne befolkningen har ganske mye å si i forhold til elevenes prestasjoner, blant annet på nasjonale prøver, sier han til NRK.no.

Han viser til en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu Step), som bekrefter dette.

Les også: Bedring i norsk

– Bruker mindre penger

Anne Kristin Syverstad i Rakkestad kommunale foreldreutvalg har ifølge Rakkestad Avis skrevet brev til kommunen der det utrykkes bekymring over resultatene i skolen i kommunen.

– Det foreldrerådet ønsker å sette fokus på, er jo at politikerne bruker mindre penger i Rakkestad kommune på skole enn samarbeidende kommuner.

Les også: Østfoldinger studerer minst

– For lite fokus på skole

Syverstad sier at samarbeidet mellom foreldre og kommunen nå er godt. Men det har ikke alltid vært sånn, og det har ikke bare vært pengene det har skortet på.

– Det har nok vært for lite fokus på skole gjennom noen år, men det går i riktig retning nå.

Les også: LUS skal gi bedre leseferdigheter