Hopp til innhold

Skuffet over Ås-politikere

Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas (H), er overrasket og skuffet over at Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås torsdag sa nei til videre utbygging av E18.

Erik Unaas

Ordfører Erik Unaas er lite fornøyd med at politikere i Ås kan forsinke arbeidet med E18.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås krever bedre kollektivløsninger, samt å bevare marka, før de sier ja til å bygge ut E18 fra Østfoldgrensa til Vinterbro. Det er snakk om 16 kilometer fra Retvet til Vinterbro. Erik Unaas liker ikke situasjonen.

– Jeg er overrasket og også litt lei meg. Jeg synes vi har hatt en god dialog mellom Indre Østfold-kommunene og Ås og Ski som deler veien. Jeg trodde vi skulle få til gode vedtak i de to kommunene som innebar at traseen endelig landet, og at vi fikk regelverket på plass rundt bompengefinansieringen, sier han.

Håper på enighet før endelig vedtak

Unaas håper de kan få til en enighet.

– Jeg har et lite håp om at Ås kan lande denne saken på en gode måte slik at vi etter 25 år kan klare å fullføre E18-utbyggingen fra Vinterbro til Riksgrensen.

Unaas vil ta opp saken med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi har avtalt et møte i begynnelsen av oktober. Da vil vi aller helst snakke om Østre linje, men vi må også ta opp denne saken, sier han.

– Kan bli komplett skandale

Siv Henriette Jacobsen

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen kaller det en komplett skandale om utbyggingen forsinkes mer.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Varaordfører i Østfold fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen (Ap), er heller ikke fornøyd med det som er i ferd med å skje.

– E18 er et kroneksempel på hvordan man ikke skal drive samferdselsplanlegging og utbygging i Norge. Hvis det blir ytterligere forsinkelser er det en komplett skandale.

– E18 er den nest viktigste veien i Norge for næringslivet. Det er en vei som har så stor nasjonal viktighet at samferdselsministeren bør ta tak i det og kalle inn partene til en diskusjon. Dette er ikke noe som kan overlates til lokale myndigheter, mener hun.

Forstår bekymringen

Ola Nordal

Ordfører i Ås, Ola Nordal, forstår at politikerne i Østfold er bekymret, men sier det er viktig for lokalmiljøet i Ås å påvirke arbeidet.

Foto: IVAR OLA OPHEIM

Ordfører i Ås, Ola Nordal (Ap), sier han har forståelse for bekymringen som Unaas og Jacobsen uttrykker.

– Jeg forstår bekymringen. Men jeg regner med at Ås kommunestyre kommer til å klare å vedta en reguleringsplan slik at arbeidet med E18 kommer videre, sier han.

Det må vel være viktig for Ås også å få fortgang i utbyggingen?

Ja, det er det. Ikke minst for å få en god forbindelse til Indre Østfold. Men vi er også opptatt av at veien skal fungere i lokalsamfunnet. Derfor trenger vi å sette noen krav til E18 og Statens vegvesen når de bygger veien, sier han.

Ønsker prosessen videre

Ordføreren har ingen betenkeligheter med at én kommune kan sette seg på bakbeina.

– Jeg mener det er veldig bra at kommunene har mulighet til å styre hvordan et så stort prosjekt går gjennom kommunen. Det er veldig viktig for folk som bor langs veien hvordan det blir, og vi er nødt til å være med å påvirke det, sier han.

Nordal sier at de skal jobbe videre med kravene sammen med Statens vegvesen frem mot kommunestyret.