Rollag fikk ikke ungdomsfengsel

Rollag i Numedal var en av fire aktuelle steder for plassering av et nytt ungdomsfengsel, men regjeringen valgte Eidsvoll i Akershus.

Fossanåsen i Rollag

Hele Numedal hadde håpet at Fossanåsen i Rollag kunne bygges om til et nytt ungdomsfengsel, sier ordfører Dag Lislien.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Det nye ungdomsfengselet blir likevel ikke liggende i Buskerud. Rollag var en av fire kommuner som var aktuelle, men regjeringen vil legge det til Eidsvoll i Akershus. Fengselet skal være for kriminelle mellom 15 og 18 år og skal gi unge muligheten til å sone adskilt fra voksne.

Merkelig prosess

Det var den gamle helseinstitusjonen Fossanåsen i Rollag som var aktuell.

Nestleder i justiskomiteen Anders Werp, sier Rollag var med i finaleheatet, men at valget falt på Eidsvoll. Men Rollag sin mulighet til å komme i betraktning i andre sammenhenger har blitt styrket, mener Werp.

– Det har vært en merkelig prosess helt fra starten. Informasjon om at vi faktisk var blant de fire finalistene fikk vi via media, sier Dag Lislien ordfører i Rollag kommune.

Hele Numedal involvert

Dette hadde betydd mange arbeidsplasser for en liten kommune som Rollag?

– Ja det var planer om 25 – 30 arbeidsplasser, det hadde vært et viktig bidrag for hele regionen.

Rollag kommune har lagt ned mye arbeid søknaden om å bli vertskommune for det nye ungdomsfengselet. Hele Numedal har vært involvert, sier Lislien.

– Vi har jobba fram presentasjoner og vært i møter med både statsråd og statssekretærer.

Veldig overrasket

Dag Lislien sier han er overrasket over at Eidsvoll dukket opp fra sidelinja.

– Ja jeg ble veldig overraska. Vi har gjort en rekke henvendelser gjennom våre stortingsrepresentanter fra Buskerud, uten at vi har fått noe svar fra departementet., sier Dag Lislien.

– Anders Werp sier arbeidet dere har gjort kan få betydning for senere vurdering?

– Ja vårt arbeid er i alle fall gjort kjent og vi kan jo håpe at vi kommer i betraktning ved en senere anledning.