Skrinlegger underjordisk stasjon

I Oslopakke 3 er det satt av 700 millioner kroner til Homansbyen. Nå skrinlegger Oslo sporveier planene.   - Bortkastede penger, mener Sporveien.

T-bane
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Tar du T-banen mellom Nationaltheatret og Majorstuen, kan du se rett i tunnelveggen få centimeter utenfor vinduet.

Den snart 80 år gamle Majorstutunnelen er den største sikkerhetsrisikoen på Oslos t-banenett.

Dårlige rømningsveier

Hovedproblemet er at tunnelen er så smal at det er umulig å ta seg mellom vognene og tunnelveggen ved en eventuell evakuering.

Dette problemet blir langt på vei løst når nye T-banevogner med dører i begge ender er på plass.

Dårlige rømningsveier gjør likevel at Sporveien ber om 100 millioner kroner fra Oslopakke 3 til å oppgradere sikkerheten i tunnelen.

Sikkerhetspakken er basert på at T-banen vil kjøre uten stopp fra Nationaltheatret til Majorstuen også i fremtiden.

- Det innebærer blant annet oppgraderte nødutganger, noe bredere tunnel og bedre ventilasjon og sikringsssystemer, sier plandirektør i Sporveien, Tore Kåss.

Ber om 100 millioner

Oslo Sporveier skrinlegger nemlig planene om ny, underjordisk Homansbyen stasjon til 700 millioner kroner til tross for at T-banestasjonen er prioritert i Oslopakke 3.

I stedet ber Sporveien om 100 millioner kroner fra Oslopakke 3 for å bedre sikkerheten i dagens tunnel mellom Nationaltheatret og Majorstuen.

Nytten av Homansbyen stasjon forsvarer på ingen måte investeringen, sier Kåss.

- Det prosjektet er ikke samfunssmessig lønnssomt. nytten kan forsvare ti prosent av kostnadene, mener Kåss.

Ulempe for reisende

Kåss mener at dette i hovedsak skyldes at tidsgevinsten blir mye mindre enn det folk flest forventer seg i forhold til reiseveien.

- Det ene er at avstanden til sentrum for de som sogner til en eventuell stasjon på Homansbyen er nokså kort. I tillegg blir stasjonen liggende nokså langt under bakken. Det betyr at man kan ha kommet langt avgårde på trikken innen man har kommet inn på stasjonen, forklarer Kåss og fortsetter:

- Det andre er at stopp på Homansbyen er en ulempe for alle de som ikke har noe der å gjøre. I tillegg vil det åpenbart svekke trafikkgrunnlaget for trikken i Bogstadveien. En sunn trikketrafikk i Bogstadveien trenger den trafikken den har der.