Hopp til innhold

– Dette vil redde Lillomarka

Huken pukkverk har blitt sammenlignet med en betent blindtarm inn i Lillomarka. Nå har Oslo bystyre satt en stopper for utvidelsesplanene.

Frode Hansen jubler over at utvidelsen av Huken pukkverk er skrinlagt

Frode Hansen leder aksjonsgruppa mot utvidelse av Huken pukkver, og er glad for at bystyret nå har skrinlagt planene for godt.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen/Olav Juven / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi er kjempeglade, sier Frode Hansen, som leder aksjonsgruppa «Stopp Huken - Vern Marka».

– Dette vil redde Lillomarka, og bo-områdene våre, som blir forpestet av asfaltlukt og støy.

Får ikke utvide

Andreas Behring

Andreas Behring (SV) håper området kan utnyttes til kultur og idrett.

Foto: Stig Weston

Det største inngrepet i marka i nyere tid blir skrinlagt for godt, etter at et enstemmig bystyre har satt en stopper for planene om å utvide Huke pukk- og asfaltverk.

Oslo Vei ønsker å sprenge seg 400 meter lenger inn i Lillomarka på Grorud og forlenge driften til 2060.

– Jeg er utrolig glad for Groruddalens befolkning, at man nå endelig får en slutt på den usikkerheten som har vært her, sier Andreas Behring (SV).

Onsdag fikk han med seg en enstemmig samferdsels- og miljøkomité på å gi den kommunale pukkverkeieren stoppordre.

Kultur og idrett

– Nå kan man bruke dette området til å skape nye aktiviteter. Det er en flott inngangsport til marka, både for kultur- og idrettsformål, sier Behring.

Miljøverndepartementet har tidligere slått fast at utvidelsen av pukkverket i Lillomarka er i strid med markaloven.

I det siste har parti etter parti erkjent at pukkverk og asfaltfabrikk inne i marka ikke er noen god idé.

– Det er nå klart at det ikke blir utvidelse av Huken, det har Miljøverndepartementet sagt, og en reguleringsplan vil ikke gå gjennom i bystyret, sier gruppeleder for Høyre, Eirik Lae Solberg.

Høyre ville i utgangspunktet se de ferdige planene for utvidelsen før de konkluderte, men nå vil Solberg se videre på hva området kan benyttes til.

– Vi må tenke på hvordan vi kan utnytte et så stort område til byutvikling, og for å skape et spennende lokalområde, sier han.

Håper på rask stans

Det er ikke klart når pukkverkdriften opphører. Dagens konsesjon varer til 2021, men tidligere i år ble det kjent at det allerede er tatt ut mer stein enn pukkverket har lov til.

– Vi har bedt byrådet om å gå gjennom hvor mye stein som er tatt ut, sier Behring.

Pukkverket har bare lov til å ta ut et visst antall tonn stein, og Behring mener driften må stanses om den grensen allerede er nådd.

– Jeg håper at dette nå fort kan være over, og at man kan finne en god måte å avvikle driften på og bruke området til noe flott for Groruddalens befolkning.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.