Hopp til innhold

Skriket må vernes

Direktøren for Oslo museum mener viktige kulturminner vil forsvinne når Blitz-huset i Oslo skal pusses opp.

Blitzhuset i Oslo i 2003.
Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

- Grafittien på Blitz-fasaden må taes vare på, sier direktør ved Oslo museum, Vibeke Mohr.

Men det statlige selskapet ENTRA eiendom som skal pusse opp Blitz-huset i Pilestredet, har ingen planer om å bevare grafittien på veggene.

Viktige ytringer

- Blitzhuset er demokratiets ytterpost og det er viktig å huske på at vi i en periode hadde grupper i Oslo som protesterte.

Man kan godt være enig eller uenig i måten de gjorde det på, men likevel er det viktig at dette blir synliggjort for ettertiden, sier Mohr.

Museet ønsker at så mye som mulig av grafittien skal bevares og er nå i gang med å dokumentere ytringene på Blitz-huset for ettertiden.

 

 

Blitz-huset

Blitz-huset

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

 

Viktig med dialog

Mohr får støtte av byantikvaren i Oslo, Marthe Boro, som mener blitzerne må få være med på å bestemme hvilke grafittier som skal fjernes:

- Disse ytringene og Blitz-miljøet skal fortsette å være i bygningen. Derfor er det viktig å gå inn i en dialog med blitzerne og høre hvilke tegninger de synes er mest verdifulle å ta vare på, sier Boro.

Men hun understreker at for mye vern kan slå tilbake på Blitz selv i neste omgang:

- Det er ikke sikkert at blitzerne vil være så begeistret hvis byantikvaren kommer med pekefingeren neste gang de har lyst til å å gjøre endringer på grafittien som ble laget for ti år siden, sier Boro.

 

 

Blitz-huset
Foto: Falch, Knut / SCANPIX