Skrednaboer får midlertidig bolig

Staten har godkjent at 100 husstander nær skredområdet i Gjerdrum kan få støtte til å bo andre steder fram til nyttår.

Mange familier føler seg fortsatt ikke trygge i husene sine selv om NVE mener det ikke er fare for nye skred.

Ordfører Anders Østensen sier kommunen tar frykten på alvor.