Skogdrivere: – Ikke vi som antenner skogen

En rekke steder setter nå brannvesenet foten ned for skogsdrift med maskiner for å redusere skogbrannfaren. – Det er ikke vi som lager brannene, parerer Viken Skog.

Skogsmaskin i Skiptvet

Skogsdrift i regi av Glommen Skog i Skiptvet i Østfold. Hogsten skjer i nærheten av vei og vann, og det er slukkeutstyr i skogsmaskinene.

Foto: Jonas Borge Svendsen / NRK

Den ekstreme tørken i skog og mark har ført til at brannvesenet en rekke steder i Sør-Norge har innført forbud mot skogsdrift. Det gjelder blant annet i Telemark og Kristiansandsregionen i tillegg til enkeltkommuner på østlandet.

Årsaken er faren for at skogen antennes av gnister fra maskinene som brukes.

Dette har ført til at flere skogsentreprenører har måttet innstille driften og stanse all skogsdrift. Mange skogsarbeidere står i fare for å bli permittert.

Men i Viken Skog sier styreleder Olav Breivik, som også er ordfører i Hobøl kommune i Østfold, at de ikke kommer til å permittere noen.

Han mener forbudet mot skogsdrift ikke er rette veien å gå.

Olav P. Breivik

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik, mener det er liten grunn til å begrense skogsdriften av hensyn til skogbrannfaren, og at det er andre som starter brannene.

Foto: Hobøl Høyre

– Jeg skjønner at folk er engstelige, men historisk sett er det ikke skogsmaskiner som setter i gang brann i skogene. Det er helt andre ting. Og en stans i arbeidet får store konsekvenser for industrien. Derfor vil vi holde hjula i gang og ikke permittere nå. Hadde det vært vi som startet brannene så hadde det vært noe annet.

Breivik er mer engstelig for værvarselet som melder lyn og torden til helga, og folk som er uforsiktige med ild i naturen.

– Det er mye mer skummelt, og vi er i helspenn mot skogbrann.

Har med slukkeutstyr

I et skogholt nær hovedveien gjennom Skiptvet kommune holder en skogsmaskin på med hogst av grantrær. Trevirket skal til Borregaard fabrikker i Sarpsborg og bli til ingredienser i kremer på kosmetikkmarkedet.

Regionsjef i Glommen Skog, Torgrim Fjellstad, forteller at de har innført en rekke tiltak for å redusere faren for å antenne skogen og for å unngå en stopp i driften.

Vanntank mot skogbrann

Glommen Skog har en vanntank i beredskap for å kunne slukke en eventuell skogbrann som oppstår i forbindelse med skogdriften i Skiptvet.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– På grunn av den tørre skogen driver vi hogst nære veier og nære vann. Vi har også med slukkeutstyr ut, slik at vi har en beredskap dersom en brann skulle oppstå, sier han.

Kjettingene er tatt av på skogsmaskinen som kravler innover skogen og med letthet tar ned hele trær, kvister dem og legger dem i hauger i påvente av at tømmerlastere skal komme og plukke det opp.

Tørken gir muligheter

Olav Breivik i Viken skog ser også fordeler med at det er tørt.

– Nå er det mulig å få hogd på områder der det ellers har vært for bløtt til å kjøre tunge skogsmaskiner. Det kan være trevirke som burde vært tatt ut for flere år siden. Totalt sett er det bare å være vaktsom og gjøre jobben på en forsvarlig måte.

Han legger til at Viken Skog er ekstra nøye med å undersøker hogstflatene etter at det er hugget.

Og for ordens skyld; det er fortsatt meldt svært varmt og tørt vær på østlandet i mange dager framover, med mulighet for noe regn i helga som kommer. Det er ekstrem skogbrannfare i alle østlandsfylkene.