Skjulte 10.000 liter smuglerøl i lasten

Blant fortollede varer ble det funnet nesten 20.000 bokser med øl. – Dette er helt klart et stort beslag.

Smulget 10.000 liter øl

Traileren ble stoppet i en rutinekontroll på Svinesund. I pallene ble det funnet 10.000 liter øl.

Foto: Tollvesenet

Smuglerøl på paller

Til sammen ble det funnet over 10.000 liter øl på pallene.

Foto: Tollvesenet

Traileren kom over grensa på Svinesund med lovlige bygningsvarer i lasten onsdag kveld. Men ved en nærmere sjekk viste det seg at den hadde med seg enda mer.

– Traileren ble tatt inn til kontroll, og ved å scanne den så vi at det var andre ting på lasten enn det som var deklarert. Det ble da funnet 10.305 liter øl som sto blant den lovlige lasten, forteller kontorsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen.

– Ølen sto på paller, så når vi først scannet bilen oppdaget vi at det var ting inne på lasten som ikke sto på papirene, sier hun videre.

Wenche Fredriksen

Kontorsjef i Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen, foreller at dette er et av de største beslagene de har gjort.

Foto: Tollvesenet

Hver boks var på litt over en halv liter, og til sammen sto det nesten 20.000 bokser med øl i traileren.

Fredriksen forteller at beslaget er langt større enn det de vanligvis tar.

– Dette er absolutt et av de største beslagene. Vi har tidligere hatt trailere som har vært helt fullastede med alkohol. Men dette er helt klart et veldig stort beslag av alkohol, sier kontorsjefen.

Politiet tar seg nå av sjåføren som kommer fra Litauen.

Smuglerøl på Svinesund

Alkoholen var skjult blant byggevarer.

Foto: Tollvesen