Skjøt fem gauper på en dag

Jegerne i Østfold felte fem gauper på en dag.

Gaupe skutt sist lørdag i Enningdal i Halden

Her er en av gaupene som ble skutt i Enningdal i Halden.

Foto: Jan-Erik Eggen/SNO

Åsmund Fjellbakk

Åsmund Fjellbakk.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Kvoten i Østfold og midtre/søndre Akershus er på seks dyr, dermed er jakta over allerede etter første helg.

Har ikke opplevd lignende

Viltforvalter hos fylkesmannen i Østfold, Åsmund Fjellbakk, har ikke opplevd lignende. Han forteller at gode forhold med snø på bakken kan være årsaken.

– Jeg har ikke opplevd at så mange individer skytes på et såpass lite område på en dag. Men med snø i skogen var det lett å finne spor etter gaupene. Det er nok årsaken til at de ble felt såpass raskt, sier Fjellbakk til NRK.no.

En av gaupene ble skutt i Enningdal i Halden, mens gaupe nummer to ble skutt i Tomter i Østfold, hvor det trolig ikke vært felt gauper siden krigen.

– Vanskelig å se gaupas kjønn i jaktsituasjon

Rovviltnemndas gaupekvote for midtre Akershus og Østfold skulle ideelt sett bestå av to hunndyr og fire hanndyr. Men tre av de fem gaupene som ble skutt lørdag var hunner. Totalt er kvoten for jaktområde fire; nordre Akershus, Akershus, Oslo og Østfold - på 14 dyr.

– Av kvoten på seks dyr i midtre Akershus og Østfold er bare skutt fem dyr. Men det er hunndyrene som er viktigst når det gjelder å holde bestandsmålene på riktig nivå. At det skytes en hunngaupe for mye er vanskelig å unngå under slik jakt.

– Det er svært vanskelig å se gaupas kjønn i en jaktsituasjon, sier viltforvalter Åsmund Fjellbakk hos fylkesmannen i Østfold.

Han regner med at jakta nå stanser i dette området.

– Rovviltnemnda evaluerer dette fortløpende gjennom jakta, og siden det er skutt tre hunngauper er det lite sannsynlig at det nå blir åpnet for mer jakt på gaupa i dette området, sier Fjellbakk til NRK.no.

166 individer på landsbasis

På landsbasis er det åpnet for å felle 56 voksne hunngauper av kvoten på 166 individer. Jakta stoppes dersom hunndyrkvoten fylles. De høyeste kvotene er satt i Midt-Norge, Troms og Finnmark og Sør-Norge.

166 gauper kan felles under kvotejakta

Region

Totalkvote

Maksimal hunndyrkvote

1. Vest-Norge

kvotefri jakt

kvotefri jakt

2. Sør-Norge

32

10

3.Oppland

8

4

4. Oslo/Akershus/Østfold

14

4

5. Hedmark

9

4

6. Midt-Norge

54

21

7. Nordland

12

5

8. Troms og Finnmark

37

8

Totalt

166

56

Nedgang i gaupebestanden

Det er også nedgang i gaupebestanden sammenlignet med 2009 ifølge Statens Naturoppsyn SNO.

Nedgangen var størst i Midt-Norge og Nordland. Til tross for dette ligger gaupebestanden over det bestandsmålet Stortinget har satt om 65 årlige familiegrupper av gaupe ungekull.

Under kvotejakta i 2010 ble det felt totalt 134 gauper i Norge, hvorav 49 voksne hunngauper. Uttaket var størst i Midt-Norge og Sør-Norge. Vi må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge.

– Med det høye uttaket under jakta i 2010, må vi forvente en nedgang i bestanden på landsbasis før årets jakt. Effekten av uttaket og reproduksjonssesongen i 2010 vil ikke vises før Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt rapporterer antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i mai i år, sier seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning.

Rovbasen oppdateres fortløpende av fylkesmenn og Statens naturoppsyn;

Her kan du laste ned vedtak om kvotejakt på gaupe for den eneklte region:

Se gaupe i Nordland:

Video df74e5e8-ae4f-462b-88ba-7344864dc24f.png