Skjerper brannsikkerheten

For første gang snakket brannvesenet i dag direkte med flyktninger på ankomstsenteret i Østfold om brannsikkerhet.

Ankomstsenter Østfold

Lise Mette Lyshagen i Mosseregionens interkommunale brannvesen viser asylsøkerne brannslukningsapparatet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Hittil har det bare vært plakater på engelsk, men nå får flyktningene informasjon på syv språk.

I natt brøt det ut brann på et asylmottak i Hemsedal. Nå skjerpes brannsikkerheten ved ankomstsenteret i Østfold.

Brannvesenet delte i dag ut informasjon og snakket med flyktningene om brannvern. Dette er første gang de gjør det muntlig og direkte.

Ankomstsenter Østfold

Branninspektør Tore Fredriksen oppdaget i dag at splintene i apparatene var fjernet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– De har ikke fått konkrete branninnstrukser før, dette er første gang, sier Tore Fredriksen branninspektør Mosseregionens interkommunale brannvesen.

Østfold mottakssenter har 48-timers regel for opphold. Gjennomstrømningen av flyktninger gjør branninformasjon vanskelig.

– Det er veldig utfordrende, men vi er innom nesten hver dag. Vi har vært her annenhver dag de siste ukene, sier Fredriksen.

Informasjon på syv språk

Hittil har informasjonen flyktningene har fått ved ankomst vært skrevet på engelsk, men nå er den trykket på syv språk.

– Det er viktig at vi og brannvesenet bidrar til å løfte fokuset på brannsikkerhet, sier Tellef Grønlie, koordinator ankomstsenteret i Østfold.

Tellef Grønlie UDI

Tellef Grønlie i UDI sier de bidrar med å gjøre asylsøkerne oppmerksomme på branntiltak.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Ved hvert av teltene i hallen er det plassert et brannapparat. For flyktningbarna var besøket fra brannvesenet populært.

– De er veldig interessert og glade. De har fått kapser, hjelmer og litt sukkertøy. Jeg tror dette har vært en positiv opplevelse, sier Lise Mette Lyshagen, inspektør Mosseregionens interkommunale brannvesen.