Hopp til innhold

– Jeg føler meg ensom. Vi prater ikke sammen og hører ikke etter når alle sitter på mobilen.

Selv om mobilen har revolusjonert måten vi kommuniserer på, kan den i verste fall gjøre oss ensomme.

Mobil til glede og besvær

Mobilen som har åpnet opp for ny kommunikasjon kan også føre til ensomhet.

Foto: Alice Nordquist / NRK

– Jeg var lei av at vennene mine satt i hvert sitt hjørne med mobilen. Vi var ikke sammen når vi var sammen.

Sølvi Stueland

12 år gamle Sølvi Stueland etterlyser tilstedeværelse og mindre fokus på mobilen.

Foto: Alice Nordquist / NRK

Det sier Sølvi Stueland (12), som nylig skrev et leserinnlegg i Aftenposten om hva hun synes om at mobilen tar plass når hun er sammen med andre.

– Jeg føler meg ensom. Vi prater ikke sammen og hører ikke etter når alle sitter på mobilen. Vi blir ikke bedre venner av det, sier Stueland.

Endret måten for samvær

Professor i psykologi på Universitetet i Oslo, Tilmann von Soest, ser at mobilen har åpnet opp en ny sosial arena som fører folk sammen. Likevel forstyrrer den måten vi samspiller med andre mennesker på. Det har blitt mindre av en-til-en-samtalen.

– Særlig hvordan ungdom møtes og er sammen på, har forandret seg en god del etter at vi fikk de sosiale mediene, sier von Soest.

Tilmann von Soest

Professor i psykologi på Universitetet i Oslo, Tilmann von Soest sier at faren med mobilen er man kan bli distansert til andre personer.

Foto: Alice Nordquist / NRK

Når personer holder på med masse andre ting og kommuniserer med flere andre personer, samtidig som de egentlig skulle snakke med deg, kan du føle deg tilsidesatt.

– Faren er at man blir fjern fra andre personer, sier professor von Soest.

Går glipp av sosiale ferdigheter

Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg, tror mobilen kan hindre ungdommer i deres sosiale utvikling.

Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg

Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg, tror mobilen kan hindre ungdommer i deres sosiale utvikling.

Foto: Alice Nordquist / NRK

– Jeg ser at mange ungdommer gjemmer seg bak mobilen, både for å skjule at de er alene, men også fordi det er lettere å se ned på skjermen enn å snakke med andre, sier Houg.

Sosiale ferdigheter må læres, og unnvikende atferd gjør at ungdommer blir dårligere på å kommunisere, og konversasjonene forblir overfladiske, mener mobbeombudet.

– Det krever hardt arbeid og mye tid å være nær. Ved direkte kontakt kan du lese av følelser og små nyanser, som gjør at du bygger et vennskap.

Gir følelse av ensomhet

Ensomhet er en subjektiv følelse av å ikke ha nok sosial kontakt. Det er ikke det samme som å være alene, eller å ha få venner. Det er en mangel på de gode, nære og dype relasjonene.

– Du kan føle deg ensom også når du er sammen med andre. Nesten en fjerdedel av ungdommen i Buskerud sier at de opplever at de er alene, selv om de har venner, sier Houg.