Skiptvet har overtatt omsorgen for 27 barn

Skiptvet kommune har store utgifter til barnevernsbarn. Det får konsekvenser for budsjettet at kommunen har overtatt omsorgen for 27 barn.

barnevern

Utgiftene til barnevern slår ut på budsjettet i Skiptvet.

Det er mye for en kommune med i overkant av 3.700 innbyggere.

– Store utgifter til barnevernsbarn som blir flyttet fra foreldrene er en av årsakene til Skiptvets vanskelige økonomiske situasjon, mener rådmann Per Egil Pedersen.

Må kutte årsverk

I budsjettet for neste år foreslår han å kutte åtte årsverk for å få økonomien i balanse. Pedersen tror det høye antallet barnevernsbarn har flere forklaringer:

Per Egil Pedersen

Rådmann Per Egil Pedersen i Skiptvet.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

– Det skyldes nok en del innflytting på grunn av lave boligpriser. Det skyldes enkeltfamilier som er i vanskelige situasjoner. Det kan også skyldes at vi er blitt flinkere til å se og oppdage ting tidlig, sier Per Egil Pedersen.

De fleste av de 27 barna kommunen overtatt omsorgen for har fått fosterhjemsplass i kommunen, og det skal betales.

– Utgiftene til dette tilsvarer nesten inntektene av eiendomsskatten fra Vamma. Dette sammen med store lønnsøkninger og lave overføringer i statsbudsjettene over tid har ført til at vi har fått svekket økonomi, sier Pedersen.

Vanskelig å forutsi

Det er vanskelig å forutsi hvor store barnevernsutgiftene blir neste år:

– Jeg tror vi har sett det meste nå, men det kan komme en familie flyttende, det kan være barn vi ikke har sett ennå, sier Pedersen.

Trenger et barn hjelp, kan kommunen maksimalt bruke tre måneder på å undersøke en sak. Det kan være saker som ender med omsorgsovertagelse. Tidligere hadde Skiptvet flere som ventet på å bli undersøkt. Nå er situasjonen bedre.

– Akkurat nå har vi to saker i systemet, opplyser Pedersen.

– Hvor lang tid brukere dere på å tømme innboksen og få avklart om det er et barn som trenger hjelp?

– Vi prøver å reagere med en gang, det er bare dager om å gjøre det normalt nå, sier Skiptvet-rådmannen.

Håper å unngå oppsigelser

Ordfører Svein Olav Agnalt kjenner ikke bakgrunnsmaterialet til barnevernet.

– Jeg er veldig redd for en stigmatisering av det, men at barnevernet er en stor utgiftspost, det er riktig. Og det er ekstraordinært i forhold til veldig mange andre steder, konstaterer ordføreren.

Ordfører Svein Olav Agnalt i Skiptvet

Ordfører Svein Olav Agnalt håper det skal være mulig å unngå oppsigelser.

Foto: Thomas Berger / NRK

– Er det mulig å snu dette? Er den eneste muligheten, som rådmannen foreslår, å redusere med åtte årsverk?

– Nå håper vi å unngå oppsigelser. Det det er snakk om er å gå noe ned på tjenestetilbudet de fleste steder. Det har vært, og er, spesiell bekymring innenfor helse og omsorg. Men jeg håper vi unngår oppsigelser, men jeg tror ikke vi unngår å ta ned noe av det tilbudet vi har, sier Agnalt.

Ordføreren understreker at Skiptvet har hatt et veldig godt tilbud på de fleste områder. Han håper kommunen fortsatt skal ha et godt tilbud, men må nok erkjenne at folk kanskje vil merke noe i det daglige.

– Men du ser at kommuneøkonomien akkurat nå er veldig anstrengt?

– Den er anstrengt og vanskelig. Så gjøres det en del tiltak som kommer til å svi noe. I formannskapets møte flyttet vi noen penger slik at vi blant annet styrket muligheten for hjemmesykepleie, og det tror jeg er svært viktig, sier Agnalt.