Skipsled må drøftes med svenskene

Fiskeri- og kystministeren må snakke med sin svenske kollega for å få til en utvidelse av skipsleden til Halden, mener ordfører Per Kristian Dahl.

"Lysvik" i Ringdalsfjorden

Svenskene har stoppet utvidelsen av Ringdalsfjorden. Nå ber Haldenordføreren norske myndigheter snakke med sine svenske kolleger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Lys Line i Ringdalsfjorden

Ringdalsfjorden er den ytre armen fra Iddefjorden og ut mot Oslofjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er svenskene som har stoppet saken. Derfor må Helga Pedersen ta det opp med sin svenske kollega, sier Dahl.

I et brev til Halden kommune skriver Fiskeri- og kystministeren at utvidelse av skipsleden til byen kan komme inn i Nasjonal Transportplan, NTP,  for 2010-2019.

- Det vil ikke hjelpe, påstår ordføreren i grensebyen. 

Må drøftes med svenskene

- Det eneste som vil hjelpe nå er at den norske regjeringen tar saken opp med den svenske regjeringen. Svenskene er bekymret for at utvidelsen vil forurense kysten deres.

Dahl snakker med svenske kolleger, som er i mot å sprenge ut en undervannsterskel i Ringdalsfjorden, som er den ytterste delen av innseilingen, under Svinesund. 

En utvidelse betyr mudring og sprenging av nesten 80.000 tonn stein og masse, og vil få stor betydning for næringslivet i Halden. Større skip kan anløpe byen, og det blir mindre fare for grunnstøtinger.

- De tror dette vil føre mudder og dritt langs kysten deres. Jeg tror at hvis dette gjøres riktig, kan det like gjerne bety en miljøforbedring, sier Haldens ordfører.

Ber om møte

Dahl ber nå om et møte med Helga Pedersen, og mener det har lite for seg bare å ta en utvidelse av leden inn i NTP etter 2010. 

- Saken har stoppet og ligger på den svenske regjeringens bord. Derfor vil jeg be fiskeri- og kystministeren om å ta saken opp med dem. Eller om det er samferdselsministeren som gjør det. Det er det samme for vårs..