Utenlandske skimming-tiltalte løslatt

Det er ikke nok å være i besittelse av skimmingutstyret som stjeler opplysninger fra folks minibankkort.

Skimming

Skimmingutstyret kommer i flere ulike varianter, tilpasset ulike typer minibanker.

Foto: Morten Holm / Scanpix

I en dom har Høyesterett slått fast at utlendinger ikke kan straffes for å ha tatt med slikt utstyr inn i landet.

Geir Evanger

Statsadvokat Geir Evanger.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Påtalemyndigheten har tatt ut tiltaler, og tiltale da med feil lovanvendelse. Så det må man bare legge seg flat for, sier statsadvokat Geir Evanger.

Alle satt fri

Med høyesterettsdommen kan et titalls utenlandske borgere som de siste årene har sittet i fengsel for å ha importert teknologi ment til å svindle bankterminaler, ha rett til erstatning.

Alle er satt fri etter ordre fra statsadvokaten.

– Oslo statsadvokatembeter har instruert sine undersåtter til å løslate alle, og jeg går ut i fra at det ikke sitter noen i Norge som er dømt for overtredelse av denne bestemmelsen eller som sitter i varetekt i dag, avslutter Evanger.

Politiet må bevise at slikt utstyr til svindel faktisk er brukt eller skaffet i Norge.

De siste fire åra er sju utlendinger dømt for innførsel og oppbevaring av skimmingutstyr på Østlandet.

Får erstatning

Politiadvokat Monica Hanø

Politiadvokat Monica Hanø ved Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

I november 2009 ble en rumensk statsborger stansa i en tollkontroll. Han hadde avansert skimminutstyr med seg i bilen. Oslo tingrett dømte mannen til ni måneders fengsel. Lagmannsretten økte straffen til et år og tre måneder i fengsel.

Nå har Høyesterett bestemt at mannen skal settes fri fordi handlinga utelukkende foregikk i utlandet. Det var der han fikk tak i svindelutstyret.

I mellomtida har rumeneren sittet i fengsel i ti måneder. Han har nå reist hjem til Romania, og kommer til å få erstatning for oppholdet i fengslet.

– Etter dette kan ikke politiet sikte noen som blir tatt med skimmingustyr de har skaffet seg i utlandet, hvis vi ikke kan bevise at det er brukt, sier politiadvokat Monica Hanø ved Søndre Buskerud politidistrikt.