Skeptiske til spleiselag for pendlerbuss

Askims ordfører Thor Hals er klar til å bla opp 800.000 kroner for å redde pendlerbussen mellom Oslo og Indre Østfold i ett år. Han mener kommuner uten stoppested også bør være med å betale, men de er skeptiske.

Thor Hals, ordfører i Askim
Foto: Anne Ognedal / NRK

– Jeg er ikke helt komfortabel med at kommunene skal være med på et spleiselag for at en buss skal gå til Oslo, sier Rakkestad-ordfører Ellen Solbrække.

Askims ordfører Thor Hals var også skeptisk da forslaget først ble lansert.

– Men jeg er litt pragmatisk oppe i alt. Jeg ser at mange av våre pendlere og innbyggere vil kunne bli rammet. Sånn sett ser jeg dette som en mulighet til å finne en langsiktig løsning. Derfor støtter jeg en bevilgning kun for en gang, for så å finne en permanent løsning på sikt.

Les mer om busstilbudet i indre Østfold:

Ett års galgenfrist

Nettbuss varslet at de vil legge ned ruta fra Mysen langs E18 til Oslo fra juni i år. For å opprettholde tilbudet i ett år til har Østfold fylkeskommune og kommunene i Indre Østfold jobbet fram et forslag som politikerne nå skal ta stilling til.

Eidsberg kommune har bevilget 200 000 kroner. Torsdag skal bystyret i Askim ta stilling til om det skal bevilge inntil 800 000 kroner. Rådmannen anbefaler at kommunen ber Trøgstad, Marker, Skiptvet og Rakkestad om å ta noe av regninga selv om bussen ikke stopper i de kommunene.

– Det er innbyggere i våre nabokommuner som reiser til våre stasjoner for å ta bussen. Da mener jeg at de kommuner som ikke har busstopp direkte i sine kommuner i en viss grad bør bidra, sier Hals.

Ikke et kommunalt anliggende

Trøgstads orfører Ole André Myhrvold mener dette er noe ikke kommuner skal blande seg inn i.

- Vi mener at det ikke er prinsipielt riktig. Det å drive busstransport er primært et fylkeskommunalt ansvar. Linje 9 er kommersielt drevet, og må da drives på kommersielle vilkår og understøttes av kommunene. Kommunene har mer enn nok aktivitet å ta tak i.

- Vi håper selvsagt også at Nettbuss eller andre aktører klarer å opprettholde tilbudet, for det er et viktig tilbud for indre Østfold, presiserer Myhrvold.

- Sats heller på tog

Skiptvets ordfører Svein Olav Agnalt vil ikke anbefale sitt kommunestyre å bla opp penger til bussruta.

– Det går ei jernbanelinje omtrent på den samme traseen, Myndighetene bør gjøre NSB i stand til å ta imot og gi et godt nok tilbud. Det er et mye mer miljøvennlig tilbud også.

Markerordfører Kjersti Nythe Nilsen deler skepsisen til sin kollega, men lover å ta opp saken politisk. Det samme gjør ordfører Ellen Solbrække i Rakkestad.