Ishockeyforbundet: Skepsis til håndballspill i Halden ishall

Ishockeyforbundet misliker at Comet taper istid, og er skeptisk til om hallen i Halden kan varmes opp.

Halden ishall

ISHOCKEY, HÅNDBALL OG KONSERTER? Halden ishall er ikke godkjent for annet enn is-aktivitet. Ishockeyforbundet stiller nå spørsmål ved planene om mindre istid for Comet.

Foto: Rainer Prang / NRK

I år har spørsmålet om håndballspill i Halden ishall dukket opp, fordi byens to håndballag på henholdvis dame- og herresiden i 1. divisjon, ligger godt an til opprykk i eliteserien neste år.

Men verken herrelaget Halden Topphåndball eller damelaget til Håndballklubben Halden har per i dag tilfredsstillende kamparenaer for eventuelt eliteseriespill, og dermed ble ishallen foreslått som alternativ.

Nylig ble det inngått en avtale mellom ishockeyklubben Comet og Halden kommune, der klubben gir fra seg inntil 15 dager i perioden isen ligger i hallen, for at håndballklubbene skal slippe til, hvis de rykker opp.

Ishockeyforbundet er ikke fornøyd med at Comet mister tid i hallen.

Les også:

- Ikke noe annet sted i Norge

Ottar Eide, Norges Ishockeyforbund

IKKE FORNØYD MED TAP AV ISTID. - Tap av istid går ut over bredde og rekruttering. Det er vi veldig lite fornøyd med, sier Ottar Eide.

Foto: Privat

- Vi er ikke fornøyd med at Comet må gi fra seg verdifull tid på is, når det spilles og trenes både i alderbestemte klasser og på toppnivå, sier organisasjonssjef i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide til NRK.

Han kjenner bedre enn de fleste til hvordan man løser spill- og treningskapasitet for ishockeyklubbene andre steder i landet, og har ikke hørt om at ishockey må vike for håndballspill eller annen inneaktivitet i andre norske ishaller.

- For det første så er det alltid bra om man kan se på flerbruk av anlegg. Det som kan være utfordrende er om anlegget fra før er fullbooket med aktivitet som gjør at flerbruk går på bekostning av allerede definerte brukere av anlegget.

I dette tilfellet vil det være spørsmål om en flerbruk vil gå på bekostning av isaktiviteten i Halden. Dersom svaret er "ja", er det synd om man går videre med dette som en god løsning for håndballen, sier Eide til NRK.

I går kveld var han i Halden ishall, og da NRK snakket med ham utpå kvelden var Ottar Eide svært tydelig på at han ikke fant håndballspill, som noen god løsning for hallen.

- Hvis det hadde vært en treningshall med isflate, der man kan spille mens isen er dekket for håndballspill, vil det i mindre grad gå ut over ishockeyklubben.

Haller som brukes på denne måten bygges for slikt i utgangspunktet, og det er ikke vanlig andre steder i Norge. Jeg kjenner ikke til noen slike, sier han.

Les også:

Sagosen

INGEN GOD LØSNING PÅ SIKT. Håndballforbundet har gitt klarsignal for håndballspill i Halden ishall med noen forutsetninger.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

- Kan bli fryktelig dyrt

Ottar Eide stiller spørsmål ved om bygningsmassen i Halden ishall vil tåle å bli varmet opp og kjølt ned såvidt mange ganger i løpet av en vinter dersom hallen dels skal brukes til ishockey, håndball og eventuelt annet.

Norges Håndballforbund stiller krav om at Halden ishall minimum må være oppvarmet til 18 plussgrader for at det skal kunne spilles eliteseriehåndball der.

- En ishall kan nok varmes opp til 18 grader, men det er helt avhengig av at den enkelte hall er bygget og dimensjonert for den store temperaturen med tilhørende variasjon av temperatur.

Jeg kjenner ikke nok til de byggetekniske forholdene i Halden Ishall til å være mer presis, sier han.

Eide mener det er nokså innlysende, at når det er vinter ute og ishallen er kald inne, så må det brukes enormt med energi for først å få varmet opp til minimum 18 plussgrader, og dernest holde varmen i ishallen, hvis det er kuldegrader ute.

- Hvis det er veldig kadt ute, må det fyres kraftig inne først for å komme opp til 18 og deretter for å holde det varmt. Det går med store summer til oppvarming, og det er grunnen til at dette ikke er veldig vanlig noen andre steder i Norge, sier Eide.

Les også:

Halden ishall

KUBEN MÅ HEISES. Faktatavla i Halden ishall henger for lavt for at det skal kunne spilles håndball der.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Veldig krevende prosjekt

Ottar Eide tror ikke isflaten vil bli skadet av at ishallen varmes opp og kjøles ned, men han stiller spørsmål dels ved de bygningsmessige forutsetningene i Halden ishall, og det enorme dugnadsarbeidet det vil ligge i å legge på og fjerne et mobilt banedekke.

- Ved valg av "riktig" gulv skal det ikke være noe problem med isen selv ved 18 grader i lufta i hallen. Det innebærer at isolasjonen i gulvet er tilfredsstillende, sier han.

Løsninger med mobile gulv til ishallene er det snakket om andre steder, men det har ikke vært benyttet i særlig grad her i landet, ifølge Eide.

- Det vil bli mye jobb med flytting og montering av gulv så mange ganger i løpet av sesongen som det her er stipulert. Om det vil fungere i praksis er et godt spørsmål.

I andre større arenaer i utlandet har de ansatte, som er betalt for en slik monteringsjobb, men her er det snakk om en omfattende dugnad dersom gulvet skal av og på 11 ganger eller mer i løpet av en kombinert ishockey- og håndballsesong, sier han.

Norges Håndballforbunds hallbestemmelser
Foto: Faksimile Norges Håndballforbund

- Må ha 18 plussgrader

Norges Håndballforbunds anleggsansvarlige, Tom Anderson, har vært i Halden ishall og sett på forholdene.

- Vi har sagt at det lar seg gjøre å spille i ishallen, men vi oppfatter ikke dette som noen god løsning på lang sikt, sier han til NRK.

Anderson sier at det blir opp til de lokale klubbene å organisere seg slik, at det ikke går for mye utover ishockeyen.

Han mener også at det lokalt må avklares om de to viktigste kravene håndballforbundet har stilt kan gjennomføres.

Det ene kravet er å få heist kuben i taket i ishallen.

Det andre kravet er knyttet til Norges Håndballforbunds hallbestemmelser, der heter det at det ikke kan spilles elitespill med mindre det er 18 plussgrader i hallen.

- Man må sørge for levelig temperatur. Dette har med skader å gjøre, og vårt minstekrav er 18 plussgrader, sier Anderson til NRK.

Ishockey

PRØVE Å FÅ KABALEN TIL Å GÅ OPP. Comet og de to håndballklubbene i byen prøver å finne løsninger sammen for hvordan klubbene best kan hjelpe hverandre.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jobber med saken

Det er eiendomsavdelingen i Halden kommune, som arbeider med å avklare om og hvordan man eventuelt skal kunne klare å få spilt håndball i Halden ishall.

Da NRK tidligere i høst spurte kommunalsjef i teknisk og kultur Ulf Ellingsen om Halden ishall hadde godkjenning for annet enn is-aktivitet svarte han

- Hallen er per i dag ikke godkjent for andre typer virksomhet, og det forutsettes at slik godkjenning blir gitt før man eventuelt kan igangsette andre typer arrangementer i hallen, sa Ellingsen.

På forespørsel om Halden ishall per i dag holder mål i forhold til håndballforbundets hallbestemmelser i kravet om minimum 18 plussgrader, og om ishallen tåler å bli varmet opp og kjølt ned gjentatte ganger i løpet av en sesong, svarer han

- Vi har pr i dag fått en midlertidig godkjenning fra Norges Håndballforbund - gitt etter befaring i hallen. I tillegg til dette vil det måtte gjøres branntekniske utredninger før det kan spilles håndball i hallen, sier Ellingsen.

Når det eventuelt foreligger en avklaring gjennom politiske vedtak vil dette arbeidet iverksettes, ifølge ham.

- Ishallen har for ikke lang tid tilbake vært gjenstand for en grundig utredning vedrørende brannsikkerhet, så dette vil da handle om endringer som følge av at det skal spilles håndball på banen kontra hockey, sier Ulf Ellingsen til NRK.

På forespørsel om det er fysisk mulig fra en dag til neste å varme opp ishallen fra temperatur for isflate-bruk til minst 18 plussgrader, svarer ikke Ellingsen direkte på dette, men sier

- Når det gjelder temperatur blir isen kjølt fra grunnen og ikke fra luft. Gulvets beskaffenhet skal sørge for at isen beholder sin kvalitet og at kondens på gulvet unngås når temperaturen økes. Erfaringer fra andre haller som har jobbet med dette må selvfølgelig innhentes, sier han.

Eiendomsavdelingen jobber nå med å utrede saken, ifølge Ulf Ellingsen.