Skanska vant Follobane-søksmål: Får over 300 millioner

Et italiensk selskap fikk en millionkontrakt for å bygge ut deler av Follobanen. Anbudet var billigst, men hadde vesentlige mangler, mener Oslo tingrett.

Condotte

CONDOTTE: Skanska vant frem i retten, etter at Bane Nor tildelte en kontrakt på Follobanen til italienske Condotte. Bane Nor må derfor betale Skanska 305 millioner kroner, samt saksomkostninger.

Foto: NRK

Tvisten dreier seg i hovedsak om at fjellet ved inngangen til Ekebergåsen måtte sikres, i forbindelse med bygging av en ny jernbanetunnel.

Skanska mener at det var stilt absolutt krav fra Bane Nor, tidligere Jernbaneverket, til hvordan dette skulle gjøres. Condotte foreslo en løsning som Bane Nor mente tilfredsstilte prinsippene som ble beskrevet i utlysningen.

Skanska mener at Condottes tilbud burde vært avvist, noe også Oslo tingrett er enig i.

Dersom ikke sikringen ble gjort, ville det oppstå risiko for ras. Noe som kunne forsinke hele Follobanen i lang tid.

Det var bygg.no som omtalte saken først.

– Burde avvist tilbudet

– Vi synes det er en god dom. Den er grundig og velformulert. Den støtter også opp om det vi har hevdet fra vi klaget på denne avgjørelsen, sier kommunikasjonsdirektør i Skanska, Pål Syse til NRK.

Pål Syse, kommunikasjonsdirektør i Skanska

– Vi har hevdet at Condotte skulle avvises, på grunn av deres besvarelse på oppgaven, sier Pål Syse.

Foto: Skanska

I dommen står det at retten ikke er i tvil om at sikring av fjellet var et absolutt minstekrav. Bane Nor har etter rettens vurdering begått en vesentlig feil ved ikke å avvise Condottes tilbud.

Bane Nor må derfor betale Skanska 305 millioner kroner, i tillegg til 1,6 millioner i saksomkostninger.

Tilbudet fra Condotte var på omtrent kr 2,3 milliarder, mens Skanskas var på nærmere 2,8 milliarder.

Vurderer anke

Follobanens prosjektdirektør, Erik Smith, sier de nå skal gjennomgå dommen for å avgjøre om de vil anke.

– Vi er svært overrasket over utfallet. Vi mener at grunnlaget for anklagen mot oss, at vi skulle avvise det beste tilbudet vi fikk, ikke er riktig. Om vi kommer til å anke bestemmer vi oss for i løpet av denne uken, sier han til NRK.

Follobanen er budsjettert til nærmere 25 milliarder kroner, og skal stå ferdig i 2021.

Follobanens tunnellboremaskiner.

FOLLEBANEN: Fire tunnelboremaskiner skal bore mesteparten av Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix