Hopp til innhold

Skal vurdere tre bro-alternativer over Glomma i Fredrikstad

Bystyret i Fredrikstad vedtok i går å starte planarbeidet for å bygge ny bro over Glomma.

Fredrikstadbrua
Foto: Marie Peyre / NRK

– Planene er del av bypakken for Nedre Glomma, og kommunen skal nå vurdere tre broalternativer over elven, sier ordfører Jon-Ivar Nygaard.

– Det betyr at vi skal starte opp arbeidet med tre forskjellige alternativer som broforbindelse over Glomma. Det er Råbekken-Sandem, Moum-Omberg, i tillegg til forslaget om en brotrase nærmere dagens bro.

LES OGSÅ:

Venter på bypakkevedtak

Broen er blant annet ment å binde sammen trafikken fra riksvei 111 på Selbak og riksvei 109 på motsatt side. Nå legges planene ut for høring med frist ut november. Deretter venter det lengre utredninger, forklarer Fredrikstad-ordføreren.

– Det skal pågå en stund. Dette må gjøres skikkelig, da det er store investeringer som skal gjøres og en skal være treffsikker på at en ikke gjør feilinvesteringer.

– Når står brua klar?

– Den ligger i bypakke Nedre Glomma og vi har utfordringer med å få det vedtatt. I første omgang er det som gjelder – i forhold til å få et bypakkevedtak i Stortinget og så ligger denne traseen et stykke frem i tid.

Det totale prosjektet med ny bro over Glomma blir dyrt, men hvor mye er for tidlig å anslå.

– Utredningsarbeidet koster noen millioner kroner, men det er småpenger i forhold til en bro som kommer til å koste flere hundre millioner kroner.