Skal være belyst i april

Senest 12. april skal det være klar en rapport som skal belyse om det bør bygges nytt sykehus på Ullevål istedenfor på Gaustad. det viser et internt notat fra OUS. I dag er det høring på Stortinget om saken.