Skal skjermes mot flystøy

18 millioner kroner satt av til støyskjerming av boliger i Rygge.

Flyfoto . Rygge flyplass
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Millionbeløpet er satt av på statsbudsjettet til støymålinger og støyskjerming av boliger rundt Rygge flyplass.

- Støyeksperter vil da gå på befaring fra hus til hus og se på tilstanden til boligene, sier Dag Arne Johansen i Forsvarsbygg.

Starter fotarbeidet på nyåret

Over nyttår starter fotarbeidet med å besøke boligene rundt Rygge flyplass, som ifølge nye forskrifter skal ha støyskjerming.

I statsbudsjettet denne uka ble det satt av 18 millioner kroner, som skal dekke jobben med kartlegging og selve utbedringen av boliger som får for høye støymålinger innendørs.

Forsvaret betaler

Forsvaret skal betale hele regningen for støyskjermingen, selv om en del av støyen vil komme fra sivile fly. Støyutredningen fra SINTEF slo fast at det er forsvarets jagerfly som vil støye mest.

Arbeidet med å skjerme boliger vil fortsette etter at den sivile flyplassen åpner neste høst.