Hopp til innhold

Skal redusere matsvinn

Innbyggere og næringsliv i Halden får nå en digital portal som skal gjøre det lettere å håndtere matsvinn. Det skriver Halden Arbeiderblad. Formålet er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommune får 1 million kroner fra Miljødirektoratet til formålet.