Nå skal de høres

Besetningsmedlemmer i alle flyselskap i Norge er invitert av Luftfartstilsynet til å delta i en kartlegging av arbeidsforholdene i lufta. Problemet er at tilsynet ikke får med seg lavprisselskapene i første omgang.

kabinansatt i SAS forbereder flytur.

Luftfartstilsynet skal i januar gjennomføre en bred kartlegging av arbeidsmiljøet blant kabinpersonell og flyvere i Norge.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

På Gardermoen går et mannskap på fem om bord i SAS-flyet Hamder Viking, som skal til Stavanger. Flyet skal sjekkes innvendig og klargjøres før passasjerene kommer om bord. På utsiden går kaptein Håkan Bengtsson en runde for å sjekke visuelt at flyet ikke har skader.

- Jeg sjekker at det ikke er synlige skader eller is på motorbladene, at bremsene er i orden, og ser over alle ytre forhold, forklarer Bengtsson.

Inne i flyet har de tre flyvertene kort tid på seg til å få alt på stell. Arbeidsdagen deres har de siste åra blitt tøffere, med kortere pauser, lengre arbeidsdager og for noen også lavere lønninger.

Prispress

De store endringene i flybransjen har ført til en langt tøffere hverdag for de som jobber som flyverter eller piloter. Særlig lavprisselskap som Ryanair og Norwegian har bidratt til prispress på flybilletter.

Nå vil Luftfartstilsynet finne ut hvordan besetningsmedlemmer opplever hverdagen. Det skal skje gjennom en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse blant besetningsmedlemmer i flyselskap med base i Norge. Også helikopterselskap vil bli inkludert i undersøkelsen.

Etter planen skal undersøkelsen skje i januar 2015, ved at ansatte i flyselskapene anonymt svarer på et web-basert spørreskjema.

Trond-Eirik Strand er sjeflege i Luftfartstilsynet.

Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet

Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Vi har behov for å få et objektivt og oppdatert bilde av arbeidsforholdene om bord i flyene. Resultatet vil vi bruke som grunnlag for fremtidige tilsyn av arbeidsmiljøet, sier Strand.

Rundt tretti fly- og helikopterselskap er invitert med i kartleggingen.

Lavprisselskapene uteblir

For å få gjort undersøkelsen er Luftfartstilsynet avhengig av å få kontaktopplysninger til de ansatte utlevert fra flyselskapene. Det har gått bra med to viktige unntak. For, de to lavprisselskapene Norwegian og Ryanair blir ikke med i den første runde.

Norwegian begrunner avslaget med at de akkurat har gjennomført en egen, intern arbeidsmiljøundersøkelse, og at denne ikke er ferdig bearbeidet ennå.

Norwegian har bedt Luftfartstilsynet om å utsette den nasjonale kartleggingen av arbeidsmiljøet til nærmere sommeren, men har ikke fått gjennomslag for det. Også Ryanair er spurt, siden selskapet har en base på Moss lufthavn Rygge med mange ansatte som bor her. De har også takket nei til å delta.

Leder av kabinforeningen i Norwegian, Marit Lindén, er skuffet på at hennes selskap ikke blir med, til tross for sin egen interne undersøkelse.

Marit Lindén i kabinforeningen i Norwegian.

Marit Lindén i kabinforeningen i Norwegian.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

- Det er meget beklagelig. Jeg har forståelse for at man vil se resultatet av sin egen undersøkelse, men Luftfartstilsynets kartlegging går mye dypere enn den interne og kunne vært gjennomført uansett, sier Lindén.

Bransje i fall

SAS var raske til å si ja til deltakelse i arbeidsmiljøundersøkelsen. Tillitsvalgt i flygerforeningen Scannor i SAS, Svein Duvsete, sier behovet for en uavhengig kartlegging er stort .

– Det er på høy tid. Det har vært en kraftig endring av arbeidsforholdene de ti siste åra. Lavprisselskapene har ført til et prispress som har gjort arbeidsdagen i lufta mye tøffere, sier han.

Marit Lindén i kabinforeningen i Norwegian mener ansatte i hennes selskap har blitt redde for å si fra om negative forhold.

– Det bygges opp en fryktkultur. Flere besetningsmedlemmer er innleide, ikke ansatte. Det gir større usikkerhet, man vet ikke om man har jobb særlig langt fram. Det er trist, og vi vil kjempe i mot. Vi ønsker faste og trygge jobber. Det må kunne gå an å kombinere global vekst for et flyselskap med trygge arbeidsforhold. Folk tør heller ikke rapportere for å avsløre at det skjer feil.

Informasjonssjef i Norweian, Lasse Sandaker-Nielsen er uenig. Han sier selskapet oppfordrer til rapportering.

– Vi ser at flere forsøker å trekke paralleller mellom innleide medarbeidere og frykt for rapportering. Det er fullstendig skivebom. Vi ser faktisk at innleide piloter og kabinpersonale oftere skriver rapporter til selskapet enn sine kolleger som er fast ansatt.

Haltende undersøkelse

Så lenge Norwegian ikke er med, vi Luftfartstilsynet bli sittende med et mangelfullt bilde. Sjeflege Trond-Eirik Strand har hatt dialog med selskapet for å få dem med, men er ikke interessert i å utsette arbeidsmiljøkartleggingen for å få dem med nå.

– Vi lager undersøkelsen slik at den skal kunne gjentas med jevne mellomrom. Derfor håper vi å få med Norwegian neste gang, sier han.